Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Overzicht support Studentenportaal

Updated om

Supportlijnen studentenportaal

Afhankelijk van de aard van de vraag dient de vraag eerst bij de ISSC helpdesk ingediend te worden of bij de onderwijsadministratie van de opleiding van de student.


Vragen over de werking van het studentenportaal, het planning- en inschrijfproces: 

Dit soort vragen worden in eerste instantie door de helpdesk van het ISSC opgepakt en beantwoord. Hiervoor kan de student een vragenformulier invullen via https://helpdesk.universiteitleiden.nl. Mocht de helpdesk de vraag niet kunnen beantwoorden, wordt de vraag doorgezet naar functioneel beheer studentenportaal. Functioneel beheer zorgt vervolgens voor de terugkoppeling richting de student.


Vragen over inhoudelijke onderwijs(logistieke) zaken:

Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de studieresultaten van een student of een vraag over waarom hij/zij bepaalde vakken in zijn/haar planning niet ziet of zich hiervoor niet kan inschrijven. De student stuurt hiervoor een e-mail naar de onderwijsadministratie van zijn/haar opleiding. De onderwijsadministratie handelt de vraag vervolgens via eigen procedures af. Indien nodig wordt er afgestemd met functioneel beheer studentenportaal en/of facultair functioneel beheer uSis.


Hieronder vind je het overzicht met de inrichting van support voor het studentenportaal: 

Systeemondersteuning

De helpdesk van het ISSC maakt gebruik van TOPdesk voor de registratie en beantwoording van vragen. In dit systeem zijn er voor het studentenportaal 2 loketten ingericht. Eerstelijnssupport wordt uitgevoerd door de helpdesk van het ISSC. De tweedelijnssupport bestaat uit de overige behandelaarsgroepen.

Vragen naar de andere lijn doorzetten

Indien studenten zich bij het verkeerde loket melden, dan worden onderstaande processen gebruikt om ze door te sturen.


Vraag komt binnen bij de ISSC helpdesk

ISSC helpdesk stuurt een standaardantwoord naar de student met contactgegevens van de betreffende facultaire onderwijsadministratie met daarbij de opmerking dat de student zijn/haar vraag via de e-mail hier moet indienen. De melding in TOPdesk wordt afgesloten.


Vraag komt binnen bij de onderwijsadministratie van een opleiding

De onderwijsadministratie meldt aan de student dat hij/zij een melding moet aanmaken via https://helpdesk.universiteitleiden.nl. De ISSC helpdesk pakt de vraag verder op en stemt af met functioneel beheer studentenportaal indien nodig.


Tot slot zijn alle online handleidingen voor het gebruik van het studentenportaal te vinden op: https://studentuniversiteitleiden.screenstepslive.com/.

Next Artikel Hoe werkt het meekijkportaal?