Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe werkt de berichtgeving vanuit het studentenportaal?

Updated om

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de berichtgeving vanuit het studentenportaal rondom plannen, inschrijven, tentamendeelname en studieresultaten functioneert.

De verschillende berichten

Berichten over plannen

Bachelor- en masterstudenten ontvangen vanaf het moment dat dit mogelijk is bericht dat ze kunnen starten met plannen in MyStudymap. Dit bericht ontvangen studenten via de e-mail en in het berichtencentrum van het studentenportaal. De student wordt er tevens op gewezen dat binnenkort ook ingeschreven kan worden voor vakken en tentamens via MyStudymap.

Subject: Je kunt nu je studieplanning gaan maken

Binnenkort gaat de inschrijfperiode voor vakken en tentamens voor het komend semester open. Je kunt vanaf vandaag om 13.00 uur in MyStudymap je studieplanning gaan maken. Dit is nog geen inschrijving. Zodra de inschrijfperiode open gaat, op 'datum' voor bachelorstudenten en op 'datum' voor masterstudenten, ontvang je een bericht. Daarna kun je je gaan inschrijven vanuit je studieplanning. Ga naar << link naar MyStudymap>> om je studieplanning te gaan maken.


Subject: You can start making your study plan

The enrollment period for courses and exams in the coming semester opens soon. From 13:00 today, you can make your study plan in MyStudymap. This does not count as enrollment. Once the enrollment period opens, on 'date' for bachelor students and 'date' for master students, you will receive an email. From that moment on you will be able to enroll in courses and exams from your study plan. To make your study plan go to <<link naar MyStudymap>>.

Berichten over inschrijven

Bachelor- en masterstudenten ontvangen op de startdag van de inschrijfperiode bericht dat zij zich kunnen inschrijven via MyStudymap. Ook dit bericht ontvangt de student via de e-mail en in het berichtencentrum van het studentenportaal.

Subject: Inschrijfperiode geopend; je kunt je nu inschrijven

De inschrijfperiode is geopend. Dit betekent dat je je nu in MyStudymap kunt inschrijven voor de vakken en tentamens die je komend semester wilt gaan volgen. Als je eerder in MyStudymap een studieplanning hebt gemaakt, dan kun je je vanuit die planning in één keer voor alle vakken en tentamens inschrijven. Voor sommige onderdelen gelden bepaalde eisen of zijn bepaalde handelingen vereist.

Subject: Enrollment has started; you can now enroll

The enrollment period has started. This means that you can now enroll in MyStudymap in the courses and exams that you want to follow in the upcoming period. If you have already made a study plan in MyStudymap, you can enroll in all your courses and exams in one go via your study plan. For some components, there are certain requirements or actions you will need to take.

Als de student zich heeft ingeschreven voor een vakactiviteit, ontvangt hij/zij hiervan bevestiging via het berichtencentrum in het studentenportaal en via de mail. Dit gebeurt ook als de student is ingeschreven door een medewerker van de onderwijsadministratie, maar de inschrijving staat dan niet in het statusscherm van MyStudymap.

Subject Ingeschreven

Je bent ingeschreven voor vak … studiegidsnummer …

Berichten over bevestiging van deelnamebevestiging

Sinds december 2023 is het niet meer nodig om deelname aan tentamens te bevestigen. Een inschrijving tot 10 dagen voor het tentamen is dan al voldoende. De functionaliteit van de deelnamebevestiging bestaat echter nog wel.

Wanneer een student deelname aan een tentamen bevestigd, ontvangt deze het volgende bericht. Dit bericht ontvangt de student enkel via het berichtencentrum.

Subject: Definitieve inschrijving tentamen

Je hebt je deelname aan tentamen <<verwijzing naar specifiek tentamen>> op <<datum>> bevestigd. Dit betekent dat je definitief bent ingeschreven voor dit tentamen.


Subject: Final enrollment exam

You have confirmed that you will take the exam <<verwijzing naar specifiek tentamen>> on <<datum>>. This means that your enrollment for this exam is final.

Uitschrijvingsberichten

Studenten die hun deelname aan het tentamen niet op tijd hebben bevestigd óf hebben aangegeven niet te willen deelnemen, worden automatisch in de nacht van dag 10 naar dag 9 voor het tentamen uitgeschreven voor het tentamen. Deze actie is onafhankelijk van het kanaal waarmee ze zich voor het tentamen hebben ingeschreven.

De student ontvangt een bevestiging van zijn/haar uitschrijving per e-mail en per bericht in het berichtencentrum van het studentenportaal. Als een medewerker van de onderwijsadministratie de student uitschrijft, krijgt de student hiervan geen bericht.

Subject: Uitgeschreven voor tentamen

Omdat je je deelname niet tijdig bevestigd hebt, ben je uitgeschreven voor het tentamen <<verwijzing naar specifiek tentamen>> op <<datum>>. Je kunt hier niet meer aan deelnemen.

 

Subject: Unenrolled from an exam

As you have not confirmed your attendance before the deadline, you have been unenrolled from the exam <<verwijzing naar specifiek tentamen>> on <<datum>>. This means you may no longer take this exam.

De student ontvangt een bevestiging van zijn/haar uitschrijving in het berichtencentrum van het studentenportaal en in zijn/haar mail als de student zich via MyStudyMap heeft ingeschreven en zich daar nu ook uitschrijft. 

Subject: Bevestiging uitschrijving studieactiviteit

Beste student,

Je bent uitgeschreven voor studieactiviteit {activiteit naam} van het vak {vak naam}.


Subject: Confirmation unenrollment study activity

Dear student,

You have been unenrolled for study activity {activiteit naam} of course {vak naam}.

Volgend bericht ontvangt de student als zij eerder een keer haar deelname aan het tentamen in het studentenportaal heeft bevestigd en zij verandert dit nu naar niet deelnemen. Dit bericht ontvangt de student alleen in het berichtencentrum van het studentenportaal.

Subject: Afmelding tentamen

Je hebt aangegeven niet deel te nemen aan tentamen <<verwijzing naar specifiek tentamen>> op <<datum>>. Dit betekent dat je hiervoor automatisch wordt uitgeschreven. Wanneer je toch wilt deelnemen dan dien je dit uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tentamen aan te geven door je deelname alsnog te bevestigen.


Subject: Deregistration for the exam

You have indicated not to take the exam <<verwijzing naar specifiek tentamen>> on <<datum>>. This means that you will automatically be unenrolled for the exam. If you do want to take the exam after all, you have to confirm your participation no later than ten days before the exam is scheduled.

Berichten over studieresultaten

Als een nieuw studieresultaat is geregistreerd dan wel gewijzigd is in uSis, ontvangt de student hiervan bericht via de e-mail en in het berichtencentrum in het studentenportaal.

Subject: studieresultaten

Er is een studieresultaat geregistreerd of geüpdatet voor vak x studiegidsnummer y.


Subject: study results

A result has been registered or updated for course x studiegidsnummer y.

Berichten over de wachtlijst

De student ontvangt via de mail en via het berichtencentrum in het studentenportaal bericht over de activiteiten waarop hij/zij op een wachtlijst is geplaatst.

De student ontvangt via de mail en via het berichtencentrum in het studentenportaal bericht over de activiteiten waarop hij/zij van een wachtrij naar inschrijving is gewijzigd. 

Berichten over wijziging activiteit

Indien de uitschrijving en inschrijving in het portaal wordt gedaan (feitelijk een uitschrijving en daarna een inschrijving), dan leidt de uitschrijving tot een mail vanuit het portaal (mits de initiele inschrijving vanuit het portaal is gedaan) en een bericht in het berichtencentrum en de inschrijving leidt tot een mail (vanuit uSis) en een bericht in het berichtenportaal.

Meer info

Zie onderstaand document voor een overzicht van de berichtgeving.

Previous Artikel Hoe werken de taalinstellingen van het studentenportaal?
Next Artikel Hoe werkt de deelnamebevestiging bij tentamens?