Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Mogelijke foutmeldingen van studenten

Updated om

Bij verschillende stappen in het inschrijfproces in MyStudymap kan de student foutmeldingen krijgen. Sommige van deze worden veroorzaakt door een fout in de registratie van het vak. Hieronder volgt een overzicht van veelvoorkomende foutmeldingen en wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.

Foutmelding "Vak niet opgehaald"

NL: Vak niet opgehaald. Contacteer onderwijsadministratie.
EN: Course not retrieved. Contact student administration.


De student kan een vak opzoeken in MyStudymap door te zoeken in de Studiegids, maar zodra de student erop klikt om het vak toe te voegen aan de planning, verschijnt de foutmelding. De informatie over het vak kan niet opgehaald worden uit uSis. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het Studiegidsnummer in de Studiegids en uSis niet overeenkomen, of doordat het vak nog niet geroosterd is.  

Foutmelding "Registratiefout vak"

NL: Registratiefout vak. Contacteer onderwijsadministratie.
EN: Course registration error. Contact student administration.


Soms staat een vak in de vereisten van de student, maar worden de vakgegevens in MyStudymap niet herkend. Daardoor kan de student het vak niet opnemen in zijn/haar planning en zich niet inschrijven, en verschijnt de foutmelding. De meest waarschijnlijke fout is een registratiefout in uSis. 

Geen studieactiviteiten zichtbaar

Bij dit probleem verschijnt er geen foutmelding, maar zijn er geen vakactiviteiten zichtbaar bij een vak. De student kan het vak wel opnemen in de planning. Echter, het systeem laat alleen inschrijving voor vakactiviteiten toe en niet voor een vak als geheel, dus verschijnt het vak nog niet onder de tab "Klaar voor verzending" en kan de student zich nog niet inschrijven. 

Dit is vaak het geval bij vakken voor het eerstvolgende semester. De vakactiviteiten (zoals werkgroepen en hoorcolleges) zijn dan nog niet geroosterd en daarom nog niet zichtbaar in MyStudymap. Het vak als geheel toont wel en kan door de student opgenomen worden in de planning, doordat het in de zogeheten interfaceperiode is opgenomen. Zodra de vakactiviteiten wel geroosterd zijn, kan de student deze plannen en zich inschrijven zodra de inschrijfperiode geopend is.

Previous Artikel Hoe zien de studieresultaten eruit in het portaal?
Next Artikel Waarom ziet een student niet direct mijn aanpassing in uSis op het planscherm in MyStudymap?