Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Tentamendeelname bekijken in het beheerportaal

Updated om

Ga eerst naar Tentamens in het dashboard van het beheerportaal. Let op: je moet als medewerker toegang hebben tot het beheerportaal om de functionaliteiten te kunnen gebruiken. 

Op deze pagina kan je op verschillende manieren zoeken. Je kunt zoeken op:

  1. Student ID. Als je hierop zoekt, zie je alle tentamens staan waarvoor de student is ingeschreven.
  2. Naam of Studiegidsnummer van het Y-vak (zonder de Y)
  3. Vak ID. Het betreft hier het studiedeel ID van het Y-vak.
  4. Nr. studieactiviteit. Hier kan je zoeken op het nummer van de studieactiviteit.

In het scherm dat volgt nadat je op een van de bovenstaande manieren hebt gezocht, kun je bekijken op welke manier de student heeft bevestigd. In dit scherm kun je ook zien welke studenten zijn uitgeschreven voor het tentamen en om welke reden dat is gebeurd.

 

NB: Geen reactie houdt in dat de student niet heeft bevestigd of hij/zij wel of niet zal deelnemen aan het tentamen. Dit is per 5 December 2023 niet meer van toepassing, 'geen reactie' zal dan ook niet voorkomen in uitschrijvingen in na deze datum.

Previous Artikel Hoe werkt de deelnamebevestiging bij tentamens?
Next Artikel Hoe zien de studieresultaten eruit in het portaal?