Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe werkt de deelnamebevestiging bij tentamens?

Updated om

In dit artikel wordt uitgelegd hoe het scherm dat inzicht biedt in de tentamendeelnames werkt.

Hoe kom je er?

 

Je komt bij het stuk over tentamens bij het gedeelte 'Exams' in het beheerdashboard. De link naar het beheerdashboard is: https://beheer.aws.mijn.universiteitleiden.nl/. Het kopje Exams vind je op de startpagina, onder de kopjes Dashboard, Component Administration en Messages


 

Zoeken

In dit scherm kun je zoeken op basis van studiegidsnummer, naam van het vak, studentnummer, vak- en/of activiteit-ID of een combinatie hiervan.

Statusvelden

Er zijn twee statusvelden.

In het eerste veld zie je of de student zijn/haar deelname heeft bevestigd. Dit wordt aangegeven met confirmed=student heeft deelname aan het tentamen bevestigd,  declined=student heeft deelname aan het tentamen afgewezen. Wanneer een student zich inschrijft voor een tentamen staat de student in eerste instantie al op bevestigd. Indien de student zijn afwezigheid voor het tentamen bevestigd, zal de student 10 dagen voor het tentamen worden uitgeschreven. Bij hertentamens verschilt de deadline per opleiding, en is ofwel 5 ofwel 10 kalenderdagen voor het hertentamen.

In het tweede statusveld kan je zien of de student is uitgeschreven voor een tentamen en zo ja, met welke reden.

Er zijn wat dat betreft twee mogelijkheden:

1. De student is uitgeschreven omdat hij/zij zelf heeft aangegeven niet te willen deelnemen;

2. De student is uitgeschreven omdat hij/zij na het verstrijken in de 10 of 5 dagen voor het tentamen alsnog heeft aangegeven niet te willen deelnemen.

Extra toelichting bij de fases

Inschrijving 

- De student kan zich zowel via MyStudymap als uSis inschrijven voor tentamens. Vanaf het moment dat de student staat ingeschreven voor het tentamen ziet zij het tentamen in het overzicht met tentamens in het studentenportaal staan. De student zal dus automatisch op aanwezig staan, indien de student niet wil deelnemen zal de student dit moeten opgeven op de bevestigingspagina.

Uitschrijving 

-Studenten die hebben aangegeven niet te willen deelnemen, worden automatisch in de nacht van dag 10 naar dag 9 voor het tentamen uitgeschreven voor het tentamen. Deze actie is onafhankelijk van het kanaal waarmee ze zich voor het tentamen hebben ingeschreven.

-Let op ook inschrijvingen die door de onderwijsadministratie voor deze dag zijn gedaan, worden met deze actie ongedaan gemaakt.

-De student ontvangt een bevestiging van zijn uitschrijving per mail en per bericht in het berichtencentrum van het studentenportaal.

-Indien een student na de deadline aangeeft niet te willen deelnemen aan het tentamen, wordt de student direct uitgeschreven voor het tentamen.

Na de uitschrijfactie

-Een inschrijving die door de onderwijsadministratie nu geregistreerd wordt, wordt niet meer ongedaan gemaakt. De student kan zichzelf niet opnieuw inschrijven voor het tentamen omdat de deadline hiervoor verstreken is. 

-De student die heeft aangegeven aan het tentamen te zullen deelnemen, kan zich nog afmelden hiervoor in het Studentenportaal totdat het tentamen plaatsvindt. Indien de student haar deelname wijzigt naar een afmelding volgt hierop direct een uitschrijving vanuit het Studentenportaal in uSis. De student kan nu niet langer deelnemen. 

-De student die zich bedenkt en niet meer wil deelnemen aan het tentamen, kan ook zelf besluiten om zich uit te schrijven voor het tentamen. Uitschrijven kan eveneens totdat het tentamen plaatsvindt in het studentenportaal.

-Functioneel zit er geen verschil tussen afmelden voor het tentamen of je uitschrijven via het tentamen in het studentenportaal. Beide acties leiden tot een uitschrijving voor het tentamen in uSis.

Overige aandachtspunten

Aandachtspunt 1: de student die (nog) niet ingeschreven staat voor het tentamen ontvangt hier ook geen berichten over. Een inschrijving voor de werkgroep of andere activiteit van het vak heeft geen effect hierop.

Aandachtspunt 2: De uitschrijfactie van studenten die niet hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan het tentamen is vindt plaats 10 dagen voor de aanvang van het tentamen. Als de student zich voor deze deadline op 'niet deelnemen' zet wordt de student nog niet uitgeschreven. Wanneer de student dit na de automatische uitschrijfactie doet zal de student meteen worden uitgeschreven. Verder volgen er geen andere uitschrijfacties meer tenzij een student zichzelf hierna nog uitschrijft.

Previous Artikel Hoe werkt de berichtgeving vanuit het studentenportaal?
Next Artikel Tentamendeelname bekijken in het beheerportaal