Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe werkt het meekijkportaal?

Updated om

In dit artikel wordt uitgelegd hoe het meekijkportaal werkt. Het meekijkportaal geeft de medewerker de mogelijkheid om mee te kijken met het studentenportaal van de student, hiermee kunnen studenten sneller en beter geholpen worden.

1. Het meekijkportaal

1.1 Het meekijkportaal is bereikbaar via de studentenwebsite. Het beheerportaal bevat ook een link naar de studentenwebsite waardoor je op die manier snel bij het meekijkportaal kan komen. Je logt op de studentenwebsite in met je medewerkersaccount.

1.2. Wanneer je inlogt op het meekijkportaal, krijg je het bovenstaande scherm te zien. Om mee te kijken met de student dien je in het oranje vak het studentennummer in te vullen van de student in kwestie. Klik vervolgens op de 'search' knop.

NB: Het studentnummer moet in de zoekopdracht de letter 's' voor de cijfers bevatten. E.g.: 's1106562'.

1.3. Vervolgens wordt het account van de student zichtbaar en zie je het volgende:

- Kolom 1: Studentnummer

- Kolom 2: De voornaam

- Kolom 3: De achternaam

1.4. Om mee te kunnen kijken met de student, klik je op 'activate'.

1.5. Vervolgens zie je wat de student ziet wanneer deze inlogt op het studentenportaal. Als medewerker zie je nu dezelfde opties en gegevens als de student. Je kan echter geen aanpassingen maken in het portaal. Hieronder zal er kort toegelicht worden wat de pagina's inhouden. Je kan hier een uitgebreidere uitleg vinden van het studentenportaal voor studenten. In het blok 'quick links' worden de belangrijke links voor de student weergegeven. Hieronder worden alle kopjes kort toegelicht.

MyStudyMap

Door te klikken op MyStudymap wordt de student doorgeleid naar een pagina waar hij/zij kan kiezen uit de juiste studieplanning.

MyTimeTable

MyTimeTable is een externe website waar het rooster van de student te vinden is. De meekijkfunctie werkt dan ook niet voor deze link.

Messages/Berichtencentrum

In het berichtencentrum worden berichten weergegeven die de student ontvangt vanuit het studentenportaal. Denk aan meldingen dat de student succesvol staat ingeschreven voor een studieactiviteit, of bijvoorbeeld een reminder dat de student zijn/haar aanwezigheid nog moet bevestigen.

Study results/Studieresultaten

Op deze pagina worden de cijfers weergegeven van de student. Hierin kan worden gefilterd op het collegejaar, vakken en op voldoendes/onvoldoendes.

Enrollments/Inschrijvingen

Op deze pagina worden alle inschrijvingen weergegeven. Alle vakken en bijbehorende studieactiviteiten waar de student voor staat ingeschreven worden hier getoond.

Confirm participation exams/Bevestig deelname tentamens

Op deze pagina dient de student zijn aanwezigheid te bevestigen voor tentamens. De student dient zijn/haar aanwezigheid voor de deadline te bevestigen, anders wordt de student automatisch uitgeschreven.

Help and contact/Hulp en contact

Deze link brengt je naar de FAQ screensteps pagina van het studentenportaal.

1.6. Indien je klaar bent met meekijken, kan je de meekijkfunctie beeïndigen door op de 'deactivate' knop te klikken. Deze is zichtbaar naast de naam van de student, linksboven in het scherm.

Previous Artikel Overzicht support Studentenportaal
Next Artikel Toegang Studentenportaal