Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe werken de taalinstellingen van het studentenportaal?

Updated om

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de taalinstellingen van het studentenportaal werken.

1. Taalinstellingen van het portaal

De taalinstellingen van het studentenportaal worden bij de eerste keer dat de student inlogt bepaald door de standaardtaalinstelling van de gebruikte browser. Heeft de student Nederlands als browsertaal ingesteld, dan wordt ook het studentenportaal in het Nederlands weergegeven. Hetzelfde geldt voor het Engels. Verder geldt dat berichten die in een bepaalde voorkeurstaal zijn verstuurd, in die taal blijven staan, ook als de taalinstellingen worden gewijzigd.

Het bovenstaande neemt niet weg dat de student na inloggen de taalinstellingen van het studentenportaal alsnog naar voorkeur kan aanpassen.

2. Taalinstellingen van de berichtgeving

Wat betreft de taal van de berichten dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee soorten berichten.

a. Berichten vanuit uSis

Een deel van de berichten in het studentenportaal wordt verzonden op basis van informatie uit uSis. Denk hierbij aan berichten over cijfers, inschrijving etc. 

De taal van de inhoud van deze berichten wordt bepaald door de taal die in uSis geregisteerd staat, d.w.z. de taal waarin de student zich ooit in Studielink heeft ingeschreven voor zijn opleiding. 

De taal van de kopjes van de berichten wordt bepaald door de voorkeurstaal in het studentenportaal. Op die manier kan het voorvallen dat een student een bericht met een Engelstalig kopje en een Nederlandstalige inhoud ontvangt. In de praktijk doet dit zich alleen voor bij mensen die zich in het Nederlands hebben ingeschreven en die taal dus machtig zijn, waardoor het niet valt te verwachten dat er hierdoor problemen ontstaan.

b. Berichten vanuit het portaal zelf

Het andere deel van de berichten wordt door het portaal zelf verzonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan berichten over het bevestigen van de deelname aan tentamens. De taal van deze berichten wordt bepaald door de taalinstellingen in het portaal. Het hierboven omschreven verschijnsel doet zich bij dit soort berichten dus niet voor.

Previous Artikel Toegang Studentenportaal
Next Artikel Hoe werkt de berichtgeving vanuit het studentenportaal?