Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Welke rollen en permissies kent de Studiegids?

Updated om

De studiegids kent verschillende rollen, die allemaal verschillende permissies hebben. Dit artikel verduidelijkt de verschillen tussen de rollen en de bijbehorende permissies. Daarnaast zijn alle rollen en permissies verwerkt in een handige Permissiematrix.

Welke rollen zijn er?

Binnen de Studiegids bestaan vier rollen:

 1. Admin > FB SOZ
 2. Hoofdredacteur > de Hoofdredacteuren binnen de faculteit, zogenoemde key-users van de Studiegids
 3. Redacteur > veelal onderwijsondersteunend personeel ofwel opleidingmanagers op de faculteiten
 4. Vakcoördinator > veelal docenten ofwel opleidingscoördinatoren.  

Admin

De rol van een admin is overkoepelend; dit houdt in dat de admin alle permissies heeft. Admins hebben de mogelijkheid nieuwe users toe te voegen en daarmee de andere rollen aan te maken.  

Verder zijn er nog een aantal functies die alleen admins uit kunnen voeren:

 • Een nieuw academisch jaar toevoegen
 • Nieuwe faculteiten toevoegen
 • Nieuwe 'types' toevoegen (bijvoorbeeld minor, pre-master, enz.)
 • Nieuwe templates toevoegen
 • Nieuwe 'slots' toevoegen (bijvoorbeeld colleges, zelfstudie, enz.)
 • Nieuwe tags toevoegen
 • Nieuwe texts toevoegen

Aangezien de andere rollen niet de permissies hebben om deze opties toe te voegen, moet een admin dit voor ze te doen indien nodig

Hoofdredacteur

Bij hoofdredacteuren ontbreken de eerder genoemde permissies voor een admin. Wel hebben hoofdredacteuren alle permissies omtrent zowel vakken als opleidingen. Ook kunnen hoofdredacteuren edities van de Studiegids vastzetten ('locken'), zodat redacteuren en vakcoördinatoren geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen.

Let op: een hoofdredacteur moet altijd aan een user group gekoppeld zijn, anders zijn voor de hoofdredacteur geen vakken of opleidingen zichtbaar. Het gevolg hiervan is dat het onmogelijk is voor een hoofdredacteur om vakken of opleidingen te vinden, aan te passen, te dupliceren of te verwijderen.

Redacteur

De redacteur heeft over het algemeen dezelfde permissies als de hoofdredacteur, behalve de mogelijkheid om de 'Permissions' van een vak aan te passen en edities van de Studiegids vast te zetten.

Let op: een redacteur moet altijd aan een user group gekoppeld zijn, anders zijn voor de redacteur geen vakken of opleidingen zichtbaar. Het gevolg hiervan is dat het onmogelijk is voor een redacteur om vakken of opleidingen te vinden, aan te passen, te dupliceren of te verwijderen.

Vakcoördinator

Een vakcoördinator heeft alleen permissies voor het vak waaraan ze zijn toegevoegd. Dit houdt in dat ze:

 • De Description van een vak kunnen aanpassen
 • Deels de Properties van een vak kunnen bewerken
  • Wel de course load, type onderwijs en het niveau
  • Niet de taal, locatie, tags, academisch jaar, aantal ECTS en catalog number
 • Het vak als draft kunnen opslaan

Een (hoofd)redacteur voegt de vakcoördinator toe aan een vak. Gebeurt dit niet, dan heeft het account van een vakcoördinator geen permissies om iets in de Studiegids te doen.

Permissiematrix Studiegids

Zie voor verdere uitleg over de permissies en rollen binnen de Studiegids onderstaand de permissiematrix in:

Previous Artikel Hoe koppel ik een gastdocent aan een vak in de Studiegids?
Next Artikel Hoe vraag ik een nieuwe gebruiker aan voor in de Studiegids?