Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Studiegids & Mobman

Updated om

Dit artikel legt globaal de werking van de integratie tussen Studiegids en Mobman uit. 

In uSis wordt in het dossier Student Mobman in data vanuit de Studiegids getoond als onderdeel van het proces inkomende exchange studenten. Voor de verdere werking van Mobman kan contact worden opgenomen met FB ATIE.

Welke data vanuit de Studiegids wordt door Mobman opgehaald?

Als een van de verplichte numerieke velden ontbreekt, dan wordt de data van dat vak niet opgehaald!

Studiegids veld Wat? Voorbeeld
ID unieke ID van een course 92327
name_en Naam van het vak in het Engels Bio-based Materials in a circular economy
studiegidscode Studiegidscode 460412801Y
ECTS ECTS van het vak 4
Level Level van het vak 300
edition_id Id van de studieigids editie 23
city_id Properties > Location van het vak 1 = Leiden
2 = Den Haag
block Het blok waarin het vak wordt gegeven 1 = Blok 1
134 = Blok 1, 3 en 4 .. etc
semester Het semester waarin het vak wordt gegeven 1 = Fall
2 = Spring
3 = Fall of Spring
4 = Fall en Spring
faculty_id Tot welke faculteit het vak behoort 1 = LAW
...
8 = FGGA
URL name Url van het vak https://studiegids.universiteitleiden.nl/en/courses/92327

Frequentie data refresh

De data vanuit de Studiegids wordt elke nacht opgehaald. Dit houdt in dat wijzigingen in de Studiegids pas de volgende dag zichtbaar zijn in Mobman. 

FAQ

Q: Er staan bij bepaalde vakken in Mobman geen titels? Wat moet ik doen?

A: Controleer of het veld Name EN is ingevoerd in het vak in de Studiegids. Zo niet, dan moet je deze invoeren. De volgende dag staat de titel ook in Mobman.

Is het veld Name EN wel ingevoerd? Neem dan contact op met FB ATIE, mogelijk is er een issue met het ophalen van data voor dit specifieke vak. 

Previous Artikel Welke usergroups kent de Studiegids?
Next Artikel Studiegids & ULCN