Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe wijzig ik in bulk teksten van Studiegids courses?

Updated om

Deze handleiding legt uit hoe je als hoofdredacteur in 1x teksten onder een sectie voor meerdere courses tegelijk kunt aanpassen.

Raadpleeg ook de FAQ voor vragen en aandachtspunten voordat je aan de slag gaat!

Studiegids - Google Chrome
  1. Zoek de courses op die je wil aanpassen via de zoekbalk en/of filter mogelijkheden
  2. Selecteer de courses die je wil aanpassen

De studiegids onthoudt je selectie ook als je naar andere studiegidsnummers of courses zoekt

Wanneer je alle courses hebt geselecteerd, scroll dan helemaal naar onderen.

Studiegids - Google Chrome
  1. Selecteer in het dropdown menu Edit
  2. Klik hierna op Submit

Hierna verschijnt een pop up scherm.

Studiegids - Google Chrome
  1. Selecteer de juiste taal
  2. Selecteer hierna de sectie waar je de nieuwe tekst wil plaatsen
  3. Typ hier de tekst in
  4. Klik vervolgens op Save changes
Studiegids - Google Chrome

Hierna krijg je feedback uit het systeem dat X aantal courses zijn geupdated.

Studiegids - Google Chrome

Navigeer hierna naar een course om te controleren of je actie is geslaagd.

Toch een fout in de tekst ontdekt? Geen probleem! Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit.

FAQ

Bulk edit van een sectie

Q: Wat gebeurt er exact wanneer ik in bulk de tekst zo wijzig voor meerdere courses?

A: De tekst onder de geselecteerde sectie wordt volledig vervangen met de door jou ingevoerde tekst. Heb je ervoor gekozen om de tekst van de sectie Inschrijven in bulk aan te passen? Dan verdwijnt alle eerdere informatie onder die sectie en is het vervangen voor de nieuwe tekst.

Q: Is het mogelijk om slechts een deel van de bestaande tekst in bulk te vervangen?

A: Nee, dit kan alleen manueel per course.

Q: Wat gebeurt er met de tekst onder de overige secties, dus de secties die ik niet heb geselecteerd?

A: De tekst onder de secties die niet is geselecteerd, blijft onveranderd. De bulk wijzig actie verandert steeds alleen de tekst onder de sectie die jij hebt geselecteerd.

Q: Wat moet ik doen als ik de tekst van 2 secties wil aanpassen voor meerdere courses?

A: Je moet dan de actie 2x (mogelijk 4x) uitvoeren, In ieder geval een keer per sectie en ook nog indien je zowel de NL als de EN tekst wil aanpassen.

Q: Wat gebeurt er als ik géén tekst invoer, dus het tekstveld geheel leeg laat?

A: De huidige tekst onder de geselecteerde sectie blijft onveranderd. Er wordt geen tekst aangepast, noch leeggemaakt.

Standaard course format

Q: Wat als een course de geselecteerde sectie niet heeft? (lees = course gebruikt niet standaard format)

A: Dan gebeurt er niets. Er wordt geen tekst vervangen, noch wordt er tekts bij geplaatst. Je krijgt dan ook vanuit het systeem feedback dat 0 of minder courses dan je had geselecteerd zijn geupdated. 

Studiegids - Google Chrome

Q: Hoe weet ik welke courses niet zijn aangepast?

A: Helaas geeft het systeem niet terug welke courses NIET zijn aangepast. Wel laat het systeem weten hoeveel courses zijn gewijzigd. Mogelijk is het dus goed om vooraf te toetsen welke courses wel/niet het juiste format gebruiken.

Q: Wat is de standaard course format?

A: Elke course in de studiegids behoort de volgende secties te hebben:


Nederlands Engels
1 Toegangseisen Admission requirements
2 Beschrijving Description
3 Leerdoelen Course objectives
4 Rooster Timetable
5 Onderwijsvorm Mode of instruction
6 Toetsing en weging Assessment Method
7 Literatuurlijst Reading list
8 Inschrijven Registration
9 Contact Contact
10 Opmerkingen Remarks
Previous Artikel Hoe voeg ik vaardigheden aan een vak toe?
Next Artikel Hoe koppel ik een docent aan een vak in de Studiegids?