Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Wat is de standaard structuur van een vakbeschrijving in de Studiegids en hoe controleer ik deze?

Updated om

In dit artikel wordt de standaard structuur van de vakbeschrijving toegelicht. 

Wat is de standaard structuur?

Elke course in de studiegids behoort de volgende secties te hebben:


Nederlands Engels
1 Toegangseisen
Admission requirements
2 Beschrijving
Description
3 Leerdoelen
Course objectives
4 Rooster
Timetable
5 Onderwijsvorm
Mode of instruction
6 Toetsing en weging
Assessment Method
7 Literatuurlijst
Reading list
8 Inschrijven
Registration
9 Contact
Contact
10 Opmerkingen
Remarks

Controle van de vakbeschrijving en kopjes

Na de invoer van de beschrijving en het opslaan van het vak, verschijnen er icoontjes bij het tekstveld.  Er zijn drie verschillende iconen die zichtbaar kunnen worden, elk met een andere betekenis. 

De eerste is het rode kruisje dat hierboven wordt afgebeeld. Het rode vak met een kruisje houdt in dat de invoer van de beschrijving niet overeenkomt met de standaard course structuur. 

Naast het rode kruisje is er ook het groene vak met een vinkje

Het groene vakje met een vinkje houdt in dat de invoer van de beschrijving volledig overeenkomt met het voorgestelde template.

Tot slot is er ook het gele vakje met een uitroepteken

Het gele vakje met een uitroepteken houdt in dat de de invoer voor het grootste gedeelte overeenkomt, maar dat bepaalde kopjes of de volgorde niet geheel overeenkomen met de standaard course structuur. 

Door te klikken op het icoontje wordt middels een pop-up duidelijk gemaakt wat wel en niet overeenkomt met het voorgestelde template. 

Het icoontje is per tekstblok verschillend. Dus het icoontje van de Nederlandstalige tekst vergelijkt de tekst enkel met de Nederlandstalige kopjes en vice-versa. Hierboven is een voorbeeld te zien van de pop-up scherm en de discrepanties die het systeem heeft gevonden. 

Previous Artikel Hoe controleer en beheer ik als (hoofd)redacteur een draft versie?
Next Artikel Hoe voer ik specificaties en de studielast toe aan een vak in de Studiegids?