Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Pagina van een course

Updated om

Het bewerken van een pagina in de Studiegids gebeurt door dingen te  veranderen in de back-end. In deze handleiding laten we zien wat in de  back-end moet worden aangepast, zodat het juiste op de pagina van een vak verschijnt.

In deze handleiding nemen we de pagina van het vak 'Chinese kranten lezen' als voorbeeld om stapsgewijs de link tussen front- en back-end uit te leggen.

Selecteer in de back-end om de pagina van het vak te vinden:

  1. In de header 'Courses & Articles'
  2. Klik vervolgens in het drop-down menu op 'Courses'

Selecteer vervolgens in de vakkenlijst het juiste vak, in dit geval dus 'Chinese kranten lezen'.

Wil je weten hoe je een nieuw vak toevoegt? Kijk dan hier.

Titel

De titel van de pagina is de naam van het vak.

Dit de titel is aan te passen op de Description pagina van een vak, bij 'Name NL' (of 'Name EN' voor de Engelstalige pagina).

Beschrijving

In de vakbeschrijving wordt verteld waar het vak over gaat.

Ook dit staat in de back-end op de Description pagina, onder de naam.

Op het plaatje van de back-end kan je rechtsboven een groen vinkje zien. Dit staat er omdat de beschrijving voldoet aan de standaard structuur voor beschrijvingen. Kijk hier als je hier meer over wil weten.

Vak eigenschappen

Aan de rechterkant van de vakpagina zijn (onder andere) de eigenschappen van het vak te vinden.

In de back-end zijn de meeste vakeigenschappen te vinden onder het kopje 'Properties'. Deze zullen we nu stap voor stap behandelen. Daarna behandelen we de eigenschappen die op een andere plek te vinden zijn.

Meer informatie over het toevoegen van de specificaties en studielast van een vak in de Studiegids vind je hier.  

Studiegidsnummer

Allereerst het studiegidsnummer. Dit moet altijd ingevuld zijn en gelijk zijn aan het nummer in uSis.

In de back-end is het te vinden aan de linkerkant van de Propertiespagina, onder 'Catalog number'.

Credits

Het aantal Credits - oftewel studiepunten -was te behalen is voor het succesvol afsluiten van een vak.

In de back-end is dit op de Properties pagina te vinden onder het kopje ECTS.

Niveau

Het niveau van een vak ligt tussen 100 en 600.

In de back-end is dit op de Properties pagina te vinden bij Level. Door erop te klikken kan een drop-down menu geopend worden, waarmee in de lijst het niveau gekozen kan worden.

Locatie

De locatie geeft aan waar het vak gegeven wordt.

In de back-end is dit linksboven op de Properties pagina te vinden bij Location. Door erop te klikken kan een drop-down menu geopend worden, waarmee in de lijst het locatie gekozen kan worden.

Voertaal

De voertaal geeft aan in welke taal het vak gegeven wordt.

Linksonder op de Properties pagina is een menu te vinden. In deze lijst staan alle mogelijke talen waarin het vak gegeven kan worden. In de lijst kan je door te scrollen de juiste taal vinden.

Brightspace

Het laatste wat ook op de Properties pagina is te veranderen, is of het vak op Brightspace te staat.

Dit is in de back-end van de Studiegids aan te passen via de schuifjes op het midden van de Properties pagina. Als het onderste schuifje LMS (Brightspace) donkerblauw en naar rechts is, dan staat in de front-end dat het vak op Brightspace vindbaar is.

Type onderwijs

Bij 'Beschikbaar als' kan je zien bij welke type onderwijs een vak behoort.

Dit is in de back-end op de Properties pagina aan te passen. Als een vak bij een bepaald type onderwijs behoort, dan kan je dat selecteren door de schuifjes aan te klikken. Als een schuifje donkerblauw en naar rechts verplaatst, wordt in de front-end aangegeven dat het tot dat type onderwijs behoort.

Studielast

Onderaan de eigenschappen staat de studielast voor een vak.

In de back-end is dit aan de rechterkant van het scherm terug te vinden.

Faculteit

Een aantal andere vakeigenschappen niet bij Properties vindbaar in de back-end, zoals tot welke faculteit het vak behoort.

Klik op Properties.

De Properties pagina van de opleiding geeft de faculteit aan die op de vakpagina weergegeven zal worden, in dit geval dus Geesteswetenschappen.

Maakt deel uit van

Verder kan je op de vakpagina zien bij welke opleiding een vak behoort, in dit geval dus de Bachelor Chinastudies.

Waar een vak deel van uit maakt is in de back-end te vinden bij 'Part of'.

Op de 'Part of' pagina kan je zien in welk jaar en welke periode het vak binnen de opleiding valt.

Periode

De periode geeft aan wanneer in het academisch jaar het vak plaatsvindt. In dit geval dus in het gehele eerste semester.

De periode waarin een vak plaatsvindt, staat niet op de pagina van het vak zelf. Het staat op de pagina van de opleiding waar het vak deel van uitmaakt. Deze kan je vinden via 'Part of' op de vakpagina zelf.

Klik op de opleiding waar het vak deel van uit maakt, in dit geval dus de Bachelor 'Chinastudies'.

Klik op 'Curriculum'.

Selecteer aan de linkerkant bij 'Pages' het juiste jaar.

Zoek in de lijst het vak uit.

In de lijst is te selecteren welk blok en semester het vak gegeven wordt. Als een vakje blauw is, dan vindt het vak dan plaats. In dit geval dus blok 1 en blok 2 van semester 1.

Docent

Als laatste kan je op de vakpagina zien welke docent het vak geeft.

In de back-end is dit te vinden op pagina 'Teachers'. Aan de linkerkant van de pagina is bij 'Find teachers' de mogelijkheid om een nieuwe docent toe te voegen. Aan de rechterkant staan de aan het vak gekoppelde docenten.

Previous Artikel Pagina van een opleiding
Next Artikel Pagina van een article