Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Zoekpagina Vakken

Updated om

Het bewerken van de front-end van de Studiegids gebeurt door dingen te  veranderen in de back-end. In dit artikel zullen we laten zien wat in de back-end moet worden aangepast, zodat het juiste op de zoekpagina van de vakken verschijnt.

Vakkenlijst

Vakken in lijst

Let erop dat onder de zoekbalk 'Vakken' geselecteerd is en niet 'Opleidingen'.

Op de zoekpagina voor vakken is in het midden de lijst met vakken te zien. Wanneer in de back-end een vak is toegevoegd, wordt het vak hier zichtbaar.  

Courses 1->2

Zowel admins en (hoofd)redacteuren kunnen een vak toevoegen. Dit gaat als volgt:

  1. Selecteer linksboven 'Courses & Articles'
  2. Klik in het drop-down menu op 'Courses'
Vakkenlijst back-end

In het nieuwe scherm is onderaan dezelfde lijst met al bestaande vakken te zien. Om een nieuw vak toe te voegen aan deze lijst, klik rechtsboven op de blauwe knop 'Create new course'.

Lees deze handleiding om te leren hoe je een nieuw vak aanmaakt.

Zoekbalk

front-end catalog number

Er zijn verschillende manieren om de zoekbalk te gebruiken om een vak te vinden. Natuurlijk kan je op de naam van een vak zoeken, maar je kan ook het catalogus nummer gebruiken, of op tags zoeken.

back-end catalog number

Om te zorgen dat een vak ook vindbaar is met een Catalog nummer, kan je in de back-end van de Studiegids het juiste nummer invullen voor een vak. Het Catalog number kan je vinden bij de Properties (kijk hier hoe je de Properties van een vak vindt) van een vak.

Tags

Als je de naam of catalogus nummer van een vak niet weet - maar wel in grote lijnen weet waar het vak over gaat - kan je ook op 'Tags' zoeken. Dit relevante sleutelwoorden die gelinkt zijn aan het vak. Tags ook wel 'keywords' genoemd.

Zoals hierboven in het voorbeeldplaatje te zien is, zijn vakken als 'Advanced Archeology of the Crusades' dan ook vindbaar, ondanks dat het woord 'middeleeuwen' niet in de titel staat.

In de back-end zijn tags te vinden op de Properties pagina (zie hieronder hoe je daar komt). Zoals je op het plaatje hierboven ziet is het mogelijk om verschillende tags toe te voegen om je vak vindbaarder te maken.

Als je meerdere tags toevoegt, betekent niet dat mensen al die tags moeten invoeren om het vak te vinden. Het systeem zoekt namelijk maar op één tag tegelijk.

Properties

testvak selecteren

Om bij de Properties van een vak te komen, moet je eerst in de back-end van uit de lijst met vakken het juiste vak selecteren. Zie hierboven hoe je bij de vakkenlijst komt.

Properties

Selecteer bij het desbetreffende vak vervolgens de optie Properties. Hieronder wordt per zoekterm uitgelegd hoe deze in de front-end eruit ziet en hoe de term in Properties is aan te passen.

Zoekfuncties

Zoekfuncties

Aan de linkerkant van de zoekpagina voor vakken vind je zoektermen. Hiermee wordt het makkelijker gemaakt om het juiste vak te vinden.

De meeste zoektermen worden in de back-end aangepast via de Properties van een vak. Admins, (hoofd)redacteuren en vakcoördinatoren kunnen de Properties (gedeeltelijk) aanpassen.

Lees deze handleiding als je benieuwd bent welke rol in de Studiegids precies welke permissies heeft.

Credits

Credits front-end

De eerste term waarop gezocht kan worden is 'Credits'. Dit is het aantal studiepunten (ECTS) dat een student ontvangt voor het succesvol afronden van een vak.

Zoek je bijvoorbeeld een vak dat vijf studiepunten oplevert, dan moet je zowel aan de linker- als rechterkant 5 invullen. Zoek je een vak dat minstens tien studiepunten oplevert, vul dan links 10 in en laat het rechtervak leeg.

ECTS

In de back-end is Credits te vinden bij de Properties van het vak (zie hierboven hoe je deze pagina vindt), onder het kopje ECTS.

Vaktype

front-end vaktype

Onder 'Credits' staat bij de zoektermen 'Vaktype', waarmee op verschillende soorten onderwijs gezocht kan worden.

back-end vaktype

Ook dit kan je bij de Properties van een vak aanpassen. Wanneer een vak tot een bepaald soort onderwijs behoort, klik je op het schuifje naast de tekst. Het type onderwijs is gelesecteerd als het schuifje van links naar rechts verplaatst en donkerblauw is.

Locatie

Een andere mogelijkheid waarmee de zoekopdracht verkleind kan worden, is 'Locatie', waarmee specifiek gezocht wordt op de plek waar het onderwijs plaatsvindt.

In de back-end is dit bij Properties van een vak aan te passen. Aan de linkerkant van het scherm staat het vak 'Location'. Door op het vakje onder tekst 'Location' te klikken, verschijnt er een drop-down menu. Hierin kan je de juiste locatie selecteren.

Voertaal

De voertaal van een vak is ook een zoekoptie. De mogelijke taalopties in de front-end zie je hierboven.

In de back-end is de voertaal (Languages) van een vak aan te passen aan de linkerbenedenhoek van de Properties pagina van het desbetreffende vak (die zo te vinden is). Je kan door de lijst met talen scrollen om alle mogelijke taalopties te vinden.

Niveau

Een andere zoekoptie aan de linkerkant is het Niveau van vak. De moeilijkheidgraad gaat van 100 (eerste jaar) tot aan 600 (Mastervakken). In de front-end ziet dat eruit als hierboven is weergegeven.

In de back-end is het Niveau van een vak aan te passen op de Properties pagina van dat vak. Het Niveau (Level) staat aan de linkerkant van deze pagina en is aan te passen via het drop-down menu.

Faculteit

Het is verder mogelijk om bij de zoekfuncties te selecteren op faculteiten. Hiermee kan je zien welke vakken tot welke faculteit behoren.

Je kan een vak via de juiste faculteit vinden door het in de back-end toe te voegen aan de bijbehorende Usergroup. Om dit te doen moet je eerst het vak opzoeken of aanmaken in de back-end van Studiegids.

Klik daarna op de pagina van het vak op Permissions. Hier kan je aan de linkerkant in de lijst de juiste Usergroup selecteren uit de lijst. Als je de juiste Usergroup hebt gevonden, kan je deze selecteren door er op te klikken. Vergeet niet rechtsboven op Save Changes te drukken als je klaar bent.

Alleen Admins en Hoofdredacteuren kunnen een vak toevoegen aan een Usergroup in de Studiegids

Alleen FB SOZ kan veranderen welke Usergroups aan welke faculteiten gekoppeld zijn. Neem met hen contact op wanneer iets niet klopt.

De Usergroups zijn gekoppeld aan een faculteit. Het veranderen welke Usergroups aan welke faculteiten toebehoren gaat via:

  1. Klik op Admin
  2. Selecteer vervolgens Faculties

Selecteer in de lijst van faculteiten degene die bij het vak/de opleiding past.

Op de pagina van de faculteit:

  1. Klik op 'Usergroups'
  2. Selecteer in de lijst de juiste 'Usergroup'. Als er een blauw vinkje naast de tekst staat heb de goede Usergroup geselecteerd
  3. Klik rechtsboven op de knop 'Save changes' om de veranderingen op te slaan

Periode

Periode front-end

Verder is ook de periode waarin het vak plaatsvindt aan te passen. Dit kan het eerste of tweede blok van Semester 1, of het eerste of tweede blok van Semester 2 zijn.

Periode geselecteerd

Door op een van de vakjes te klikken, selecteer je een blok. Dit zorgt er voor dat je specifiek op vakken voor dat blok zoekt.

Programmes 1->2

Het aanpassen van periodes gebeurt niet via de Properties van een vak.

Om in de back-end te zien - of aan te passen - tot in welk blok een vak behoort:

  1. Selecteer je eerst 'Programmes & Packages'
  2. Klik in het drop-down menu vervolgens op de juiste opleiding waartoe het vak behoort
Bachelorlijst

Zoek vervolgens de juiste opleiding, of selecteer in de lijst met bachelors de juiste optie.

Curriculum vinden

Selecteer op de pagina van de juiste opleiding het kopje 'Curriculum'.

Blocks back-end

Op deze pagina staat een lijst met alle vakken. Aan de rechterkant van de namen van de vakken staan twee kolommen. In de rechter kolom is zichtbaar in welk blok een vak valt.

Het blok dat hier is geselecteerd, correspondeert met de periodes op de zoekpagina voor vakken.

Previous Artikel Zoekpagina Opleidingen
Next Artikel Pagina van een opleiding