Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe voer ik specificaties en de studielast toe aan een vak in de Studiegids?

Updated om

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je specificaties, vaardigheden/skills en de studielast toevoegt aan een vak in Studiegids.

Allereerst moet je naar de 'properties' pagina navigeren van het desbetreffende vak.

In dit artikel wordt gewerkt met een vak. Bij een article zijn sommige opties niet verplicht of zelfs niet aanwezig.

Hierboven is de pagina te zien waar de specificaties, skills/vaardigheden en studielast ingevoerd kunnen worden. In de rest van het artikel wordt ingegaan op de manier waarop je deze invoert.

Het invoeren van specificaties

Op het linkerdeel van de pagina kan je de volgende specificaties invoeren.

1. 'Academic Year'. Dit is het academische jaar waarin het vak wordt gegeven.

2. 'Location'. Dit is de locatie waar het vak wordt gegeven. Je kan hier kiezen uit:

  • Leiden
  • Den Haag
  • Delft
  • Rotterdam

3. 'Catalog number'. Dit is het studiegidsnummer van het vak, deze dient ten alle tijden ingevoerd te worden en gelijk te zijn aan de code zoals deze in uSis staat.

Is het studiegidsnummer niet gelijk aan die van uSis, dan werkt bijvoorbeeld de link niet in uSis MobMan?

4. 'ECTS'. Hier voer je het aantal ECTS in. Indien het vak geen ECTS oplevert of dit niet van toepassing is voer dan '0' in.

5. 'Level'. Hier voer je het niveau van het vak in. Deze waarde kan tussen de 100 en 600 liggen.

6. 'Languages'. Hier voer je de gehanteerde taal van het vak in.

Hieronder is een voorbeeld te zien van dit onderdeel, waarin alle opties zijn ingevuld.

Het invoeren van onderwijstype en tags

 In het midden van de specificaties-pagina kan je nog meer specificaties invoeren. Dit zijn het type onderwijs en de tags.

  1. Boven het 'tags' kopje selecteer je het type onderwijs. In het voorbeeld hierboven zijn 'avondonderwijs' en 'LMS (Brightspace)' geselecteerd.
  2. Bij tags voer je kenmerken, alliasen, interessegebieden en thema's in. Dit zorgt ervoor dat studenten sneller een vak vinden in Studiegids, tags dienen dan ook kort en krachtig te zijn. Tags toevoegen gaat door het invoeren van een woord in het veld. Als het woord bestaat in de Studiegids, dan kan het geselecteerd worden uit de lijst.

In het voorbeeld hierboven zijn de tags 'Avondonderwijs', 'Europees', 'France',  'Frankrijk' en 'Geschiedenis' geselecteerd.

Van zaken uit de titel van een opleiding of vak hoeven in principe geen tags van worden gemaakt. Deze worden door Studiegids namelijk al doorzocht.

Het invoeren van de studielast

Conform afspraken met het ministerie zijn deze velden in ieder geval verplicht om in te vullen voor bachelor jaar 1, maar het advies is om deze bij zoveel mogelijk vakken in te vullen, met het oog op compleetheid en service naar de studenten toe.

In het rechterdeel van de pagina kan je de studielast invoeren. Hier voert u per onderdeel in hoeveel uren er per onderdeel worden gerekend voor het vak. Dit aantal wordt meteen vergeleken met het aantal ingevoerde ECTS om te kijken of de studielast en ECTS met elkaar corresponderen.

Ingevuld voor een vak van 5 EC ziet de studielast er uit zoals in de afbeelding hierboven te zien. De ECTS en de studielast corresponderen, dus het totaal is groen aangegeven.

In de afbeelding hierboven is de studielast voor een vak van 5 EC onevenredig ingevuld. Het totaal wordt dus rood aangegeven.

 

Het invoeren van vaardigheden/skills

Bij de vaardigheden/skills kan er aangegeven worden welke van de 13 vaardigheden/skills in het vak aan bod komen. Deze kan je simpel aangeven door het schuifje van de desbetreffende vaardigheid aan te vinken. Wanneer het verschuift en blauw wordt, is het goed aangegeven.

Met al deze stappen te hebben gevolgd heb je de specificaties, vaardigheden/skills en studielast kunnen toevoegen aan een vak in Studiegids. In de afbeelding hierboven is een voorbeeld te zien van een volledig ingevuld vak.

 

Bekijk dit artikel voor meer informatie over Discplines (het toevoegen van vaardigeheden)

Previous Artikel Wat is de standaard structuur van een vakbeschrijving in de Studiegids en hoe controleer ik deze?
Next Artikel Hoe voeg ik vaardigheden aan een vak toe?