Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe publiceer ik een opleiding in de Studiegids?

Updated om

In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een opleiding publiceert in de Studiegids.

  1. Navigeer eerst naar het tabblad Programmes & Packages bovenaan de pagina. 
  2. Kies vervolgens de juiste optie uit het drop-down menu. In dit voorbeeld zullen we Bachelors gebruiken. Het publiceren van een opleiding gaat bij alle opties op dezelfde manier.

Als je al begonnen bent met het aanmaken van de opleiding, kan je in de lijst de juiste opleiding kiezen. Zo niet, klik dan rechtsboven op de knop 'Create new Bachelor'. Zie hier voor meer informatie over het crëeren van een nieuwe opleiding.

Een opleiding die al gepubliceerd is, zal in de lijst het blauw worden weergegeven. Nog niet gepubliceerde opleidingen zijn in de lijst grijs.

Publiceren van de opleiding

Controleer voor het publiceren van de opleiding of de description, curriculum, links en files compleet en kloppend zijn. Klik vervolgens rechtsboven op de knop 'Published'.

Als de knop 'Published' donkerblauw wordt en er een vinkje verschijnt in het vakje naast de tekst, dan heb je de opleiding succesvol gepubliceerd.

Previous Artikel Hoe maak ik een nieuwe opleiding in de Studiegids aan?
Next Artikel Hoe dupliceer ik een opleiding in de Studiegids?