Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Pagina van een opleiding

Updated om

Het bewerken van een pagina in de Studiegids gebeurt door dingen te veranderen in de back-end. In deze handleiding laten we zien wat in de back-end moet worden aangepast, zodat het juiste op de pagina van een opleiding verschijnt.

In deze handleiding nemen we de opleidingspagina van Engelse Taal en Cultuur als voorbeeld om stapsgewijs de link tussen front- en back-end uit te leggen.

De pagina's van de opleidingen zijn als volgt te vinden in de back-end van de Studiegids:

  1. Selecteer bovenaan Programmes & Packages
  2. Kies het juiste type onderwijs uit waar het vak onder valt

Kies vervolgens uit de lijst de juiste opleiding uit door op de naam te klikken. In dit geval dus Engelse Taal en Cultuur.

Wil je weten hoe je een nieuwe opleiding toevoegt, kijk dan hier

Type onderwijs

Net onder de titel staat aangegeven welk type onderwijs dat de opleiding is, in dit geval dus een Bachelor. Welk type hier is weergegeven, komt door in welke optie binnen Programmes & Packages in de back-end de opleiding is aangemaakt.

Titel

Het eerste op de pagina in de front-end: de titel, oftewel de naam van de opleiding.

De titel - of naam - van een opleiding is aan te passen door naam in de back-end aan te passen. Aangezien de opleiding zowel een Nederlandse als Engelse pagina heeft, is er een optie Name NL en Name EN, respectievelijk voor de Nederlandse en Engelse pagina van de opleiding.

Editie

Ook net onder de naam staat de editie van de opleiding in de Studiegids die je bekijkt.

In de back-end is deze terug te vinden door eerst naar de Properties van de  opleiding te gaan.

Hier vind je het academische jaar van de opleiding. Als dit hetzelfde is als de editie in de front-end, dan bewerk je dezelfde pagina.

Omschrijving

Als je verder naar beneden scrollt, dan vind je de beschrijving van de opleiding.

In de back-end is de beschrijving aan te passen op de Description pagina van de opleiding, onder het kopje Text. Hier kan je zowel de Nederlandse omschrijving (Text NL), als de Engelse description (Text EN) invullen.

Curriculum

Onder de beschrijving staat het curriculum van de opleiding. Hier zie je welke vakken in je welk jaar volgt, welke keuzevakken je kan kiezen en eventueel verdere informatie.

In de back-end is dit te vinden op de pagina van een opleiding, onder het kopje 'Curriculum'.

Pagina's

Alle jaren van de opleiding hebben een eigen subpagina met de vakken die je dat jaar volgt. Daarnaast zijn er ook nog pagina's voor zaken als keuzevakken of voor meer informatie.

In de back-end staat het overzicht van de pagina's van een opleiding aan de linkerkant van Curriculum. Er zijn verschillende functies:

  • Een nieuwe pagina kan worden toegevoegd door op 'Add page' onderaan het menu te klikken
  • Een pagina kan worden verwijderd door op een grijs kruisje links te klikken
  • Je kan de volgorde van de pagina's veranderen door met de drie horizontale streepjes aan de linkerkant de pagina te verslepen

De naam van een subkopje is aan te passen bij Name NL (of Name EN voor de Engelse pagina).

Omschrijving

Het is mogelijk om bij een subpagina een omschrijving toe te voegen, bijvoorbeeld van wat dat jaar gebeurt in de opleiding.

In de back-end is dit te vinden bij Curriculum.

Als het tekstvak niet zichtbaar is, kan het zijn dat je op 'Show text' moet klikken, zoals hierboven.

Vakken

Onder de beschrijving staat de lijst met vakken die elk jaar (of bijvoorbeeld als keuzevak) te volgen zijn.

In de back-end ziet dat eruit zoals hierboven is weergegeven. Nu zal stapsgewijs worden uitgelegd hoe alles toe te voegen of aan te passen is.

Line of text

Het kopje 'First semester' kan je toevoegen door onderaan de pagina op de knop 'Line of text' te klikken.

Hier verschijnt een pop-up scherm, waar je 'First semester' (of 'Eerste semester) kan schrijven. Klik op de groene OK-knop onderaan om te bevestigen.

In de back-end ziet het item er vervolgens zo uit. Mocht je het willen aanpassen, klik dan op het icoon rechts van de tekst.

Vakken toevoegen

Een nieuw vak voeg je toe door op de knop 'Course' te drukken.

Er verschijnt een pop-up scherm. Typ in de zoekbalk het vak dat je wil toevoegen en klik op 'Search'.

Je kan het vak dat je wil toevoegen selecteren door er op te klikken. Als je het geselecteerd hebt, dan wordt het vak eromheen donkerblauw en verschijnt er uiterst rechts een vinkje in het vak.

Klik als laatst onderaan het pop-up scherm op 'OK & Close' als dit het enige vak was dat je toe wilde voegen, of op 'OK & add more' als je naast dit vak nog meer vakken wil toevoegen.

Het vak zal vervolgens in de vakkenlijst verschijnen.

EC en semesters

Aan de rechterzijde van te vakkentabel zijn twee dingen zichtbaar: het aantal studiepunten dat je krijgt voor het behalen van een vak en in welk blok of semester het plaatsvindt.

In de back-end ziet dit er redelijk identiek uit. Het aantal studiepunten per vak is te veranderen op de pagina van het vak zelf (lees hier hoe je de specificaties van een vak verandert) en door op de vakjes onder Semester en Block te klikken, kan je aangeven wanneer het vak plaatsvindt.

Aan de rechterkant van pagina is er ruimte om relevante links te plaatsen.

Om deze in de back-end toe te voegen, klik je op de pagina van een opleiding op 'Links'.

Hier kom je op de pagina met links terecht. Je kan de drie grijze horizontale streepjes aan de linkerzijde gebruiken om de volgorde te veranderen. Als je een link wil verwijderen, klik dan op het grijze kruisje aan de rechterkant.

Een nieuwe link toevoegen kan door onder alle al bestaande links:

  1. Vul in het linker tekstvak de naam die je in de front-end wil zien in.
  2. In het rechter tekstvak zet je de url van de pagina waar de link heen moet leiden.
  3. Klik op het plusje om de link toe te voegen.

 

Files uploaden

Onder het kopje files kan je bestanden uploaden. Wanneer een bestand wordt geĆ¼ploadet wordt er ook een link aangemaakt, deze linkt naar het document via een studiegids url.

Specialisaties

Alleen FB SOZ kan specialisaties toevoegen aan een opleidingspagina!

Onder de links staat een box genaamd 'Specialisaties'.  Ondanks dat het principe in de front-end hetzelfde werkt, voeg je specialisaties op een andere manier toe. In het voorbeeld van Engelse Taal en Cultuur is de specialisatie de deeltijd variant.

Selecteer allereerst (1) Programmes & Packages en (2) kies in de lijst 'Templates'.

Zoek hier de opleiding die je als specialisatie wil toevoegen.

Zoek bij 'Parent' in het menu de juiste opleiding waaraan je de specialisatie wil toevoegen.

Zoek daarna de opleiding zelf op. In dit geval dus door:

  1. Programmes & Packages te selecteren
  2. Op Bachelors te klikken

Zoek hier in de lijst de opleiding die je als specialisatie wil toevoegen.

Klik op Properties en koppel het juiste template toe aan de opleiding.

Previous Artikel Zoekpagina Vakken
Next Artikel Pagina van een course