Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Pagina van een article

Updated om

Het bewerken van een pagina in de Studiegids gebeurt door dingen te  veranderen in de back-end. In deze handleiding laten we zien wat in de back-end moet worden aangepast, zodat het juiste op de pagina van een artikel verschijnt.

In deze handleiding nemen we de pagina van het artikel 'Masterlanguage: Le défi de la traduction' als voorbeeld om stapsgewijs de link tussen front- en back-end uit te leggen.

Selecteer in de back-end om de pagina van het artikel te vinden:

  1. In de header 'Courses & Articles'
  2. Klik vervolgens in het drop-down menu op 'Articles'

Selecteer vervolgens in de lijst het juiste artikel, in dit geval dus 'Masterlanguage: Le défi de la traduction'.

Ben je benieuwd wat het verschil tussen een vak en een artikel precies is? Kijk dan hier.

Titel

De titel van de pagina is de naam van het artikel.

Dit de titel is aan te passen op de Description pagina van een artikel bij 'Name NL' (of 'Name EN' voor de Engelstalige pagina).

Beschrijving

In de beschrijving wordt verteld waar het artikel over gaat.

Ook dit staat in de back-end op de Description pagina, onder de naam bij Text NL/EN.

Eigenschappen

Aan de rechterkant van het scherm staan de eigenschappen van een artikel. We zullen deze stapsgewijs behandelen.

Periode

Allereerst wordt er de periode weergegeven waarin het onderwerp van het artikel plaatsvindt.

Klik op de pagina van het artikel of 'Part of' om dit in de back-end te vinden. Klik vervolgens op de opleiding waartoe het artikel behoort.

Doe om de periode te vinden op de pagina het volgende:

  1. Klik op 'Curriculum'
  2. Selecteer vervolgens bij 'Pages' de juiste pagina, in dit geval dus French

Hier zie je een lijst met alle vakken en/of artikelen die bij de dit deel van de opleiding behoren, waaronder 'La défi de la traduction'. Aan de rechterkant staat de periode wanneer iets plaatsvindt.

De blauwe vakjes geven aan dat iets in de periode plaatsvindt, in dit geval dus in het derde blok in semester 2.

Maakt deel uit van

Ook kan je op een pagina van een artikel zien bij welke studie het behoort.

In de back-end is dit te vinden bij het kopje 'Part of'.

Hier zie je bijvoorbeeld dat ons voorbeeldartikel bij de opleiding 'Linguistics; Modern Languages' behoort.

Faculteit

Als laatste kan je zien bij welke faculteit een artikel behoort.

Om in de back-end de faculteit te vinden, klik je eerst op de pagina van het artikel of 'Part of' om dit in de back-end te vinden. Klik vervolgens op de opleiding waartoe het artikel behoort.

Klik bij de opleding op het kopje 'Properties'.

Op de Properties pagina zie je bij 'Faculty' van welke faculteit hetgeen in het artikel deel uit maakt, in dit geval dus Geesteswetenschappen.

Previous Artikel Pagina van een course
Next Artikel Hoe maak ik een nieuw vak in de Studiegids aan?