Onderwijslogistiek en Studievoortgang

FAQ uSis Brightspace koppeling

Updated om

Antwoorden op mogelijke issues:

Een uSis vak wordt niet aangemaakt in Brightspace als course offering
  1. Is het Y vak correct geroosterd? Zie hier voor meer uitleg
  2. Staat het vinkje Studiedeel naar LMS aan? Zie hier voor meer uitleg.
  3. Wordt een Werkgroep-Course offering niet aangemaakt? Zie hier voor meer uitleg.
Student inschrijving in uSis komt niet door in Brightspace
  1. Hangt de studieacitiviteit waar de student zich heeft ingeschreven onder het juiste Y vak? Zie hier voor uitleg.
  2. Heeft/Hebben de studieactiviteit(en) waar de student is ingeschreven dezelfde sessie als het geroosterde Y vak? Zie hier voor uitleg.
  3. Staat je vraag hier niet tussen? Kijk dan op deze pagina met algemene uitleg over inschrijvingen vanuit uSIS naar Brightspace.
Student uitschrijving in uSis komt niet door in Brightspace

In uSIS kan een inschrijving door middel van het minnetje helemaal worden verwijderd. 

In de uSis processen/werkwijze is dit toegestaan, aangezien het enkel impact had op uSis zelf. Nu de koppeling werkzaam is, heeft het compleet verwijderen van een inschrijving ook invloed op de koppeling met Brightspace.

Indien een inschrijving in uSis door middel van het minnetje compleet wordt verwijderd, kan de koppeling geen uitschrijving versturen naar Brightspace. De student blijft dus ingeschreven in de Brightspace course offering. 

Enkel wanneer de inschrijving eerst is aangepast naar Dropped, is opgeslagen en daarna pas compleet verwijderd (indien nodig), wordt er een bericht verstuurd naar Brightspace dat de student moet worden uitgeschreven. 

Zie voor meer detail deze pagina.

Antwoorden op kennisvragen:

Wat van uSis zie ik terug in de Course Offering code in Brightspace?

De course offering code is opgebouwd uit: [studiegidscode Y vak]_[collegejaar afkorting]_[sessie]. Als we de bovenstaande afbeelding ter voorbeeld nemen is dus de course offering code in Brightspace:

21013006Y_1920_S1

Wat van uSis zie ik terug in de Course Offering name in Brightspace?

De course offering name is opgebouwd uit: [collegjaar afkorting]-[sessie] [Nederlandse Lange naam studiedeel]. Door de informatie uit het studierooster te combineren met de informatie uit de studiegids van uSis krijgen we in het bovenstaande geval als course offering naam te zien in Brightspace.

1920-S1 Beginselen van de democratische rechtstaat

 

Welke sessies bestaan er in uSis en worden meegegeven richting Brightspace?
Sessie Uitleg
S1 Indien het vak in Semester 1 plaatsvindt
S2 Indien het vak in Semester 2 plaatsvindt
HS Indien het vak het gehele studiejaar plaatsvindt.
Als ik studenten inschrijf op het Y-vak, moet er dan bij het inroosteren van het Y-vak nog een extra activiteit aangemaakt worden, of gebruik ik de reeds bestaande activiteit?

In bepaalde gevallen worden studenten in uSIS rechtstreeks op het Y-vak ingeschreven in plaats van op een deelvak daaronder (zoals gebruikelijk). Het Y-vak is dus eigenlijk al ingeroosterd. Is het dan voor de koppeling nodig om een tweede activiteit voor het Y-vak in te roosteren? Het antwoord is Ja.

Als een Y-vak is ingeroosterd om studenten op te kunnen inschrijven dan zal die activiteit in een 'volg-periode' zitten. Te herkennen aan een 1 op het einde, bijvoorbeeld 2201 voor collegejaar 2020/2021.

Voor de koppeling worden de Y-vakken ingeroosterd in een 'interface-periode'. Te herkennen aan een 2 op het einde, bijvoorbeeld 2202 voor collegejaar 2020/2021. Op deze interface-periodes kunnen geen studenten ingeschreven worden. In deze situatie is het dus inderdaad nodig om 2 activiteiten voor het Y-vak in te roosteren.

Previous Artikel Hoe controleer ik of inschrijvingen vanuit uSis correct zijn aangekomen in Brightspace?
Next Artikel Controlequeries tbv inrichting vakken in uSIS