Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe spoor je fouten op bij een inschrijfaanvraag?

Updated om

Bij het indienen van een Inschrijvingsaanvraag controleert het systeem op de achtergrond of de aanvraag klopt. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de loopbaan klopt en of de student zich mag inschrijven voor deze studieactiviteit.

Bij het verschijnen van een fout is de aanvraag niet ingediend. De fout plus enige uitleg verschijnt onderaan het scherm van de inschrijvingsaanvraag.

Als je toch de Inschrijvingsaanvraag wil indienen, moet je de foutcontrole uitschakelen. Klik de juiste optie aan (onderaan de pagina) en dien de inschrijvingsaanvraag opnieuw in.

Hieronder vind je een overzicht van de aan te vinken opties en bij welk type fout je deze kunt gebruiken.

Mogelijk uit te schakelen controles (een aangevinkte controle betekent dat de controle op dit punt onderdrukt wordt)

Let op: "Herhalen in periode" staat standaard aangevinkt. je hoeft deze niet uit te vinken.

Loopbaan verv.

je wilt een student inschrijven voor een studieactiviteit die buiten zijn/haar loopbaan valt, bijvoorbeeld een bachelor student inschrijven voor een master studieactiviteit.

Max. deelnemers

je krijgt een foutmelding dat de studieactiviteit waarvoor je de student wilt inschrijven vol is.

je kan met het aanvinken van deze optie de limiet onderdrukken en de student alsnog inschrijven.

Vereisten

je krijgt een foutmelding als je een studieactiviteit aan een student wil koppelen waarbij specifieke inschrijvingsvereisten nodig zijn en de student daar niet aan voldoet.

je kan met het aanvinken van deze optie de inschrijfvereisten onderdrukken.

Variabele datums

je krijgt een foutmelding omdat je een student wil inschrijven voor een studieactiviteit waarvan de inschrijftermijn al verstreken is (variabele datums) of die in het verleden plaats vond.

Met het aanvinken van deze optie kan je alsnog de student inschrijven.

Previous Artikel Hoe pas ik de titel van een INOE studieactiviteit aan?
Next Artikel Hoe ken ik een resultaat toe aan een student?