Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe controleer ik als of werkgroepen vanuit uSis correct zijn aangemaakt in Brightspace?

Updated om

In dit artikel zal worden besproken hoe kan worden gecontroleerd of inschrijvingen en aangemaakte werkgroepen in uSis correct zijn aangekomen in Brightspace via de uSis-Brightspace koppeling.

Werkgroepen kunnen in Brightspace voorkomen in 2 vormen: Sections en Course Offerings. In uSis kan deze keuze gemaakt worden zoals in de onderstaande schermfoto.

Voor het controleren of de werkgroepen correct in Brightspace zijn aangekomen is het belangrijk dat er tussen deze twee mogelijkheden onderscheid wordt gemaakt. Sections zijn namelijk in de moedercourse terug te vinden in Brightspace en Course Offerings als aparte Course Offering in Brightspace. Hieronder zullen we uitleggen hoe deze beide vormen zijn op terug te vinden in Brightspace.

Werkgroepen als Section

Wanneer werkgroepen als sections worden aangemaakt, zijn deze terug te vinden in de moedercourse in Brightspace. Het vak zelf is terug te vinden door te zoeken op de studiegidscode van het moedervak (Y studiedeel) in de zoekbalk. Kies vervolgens de course offering met de juiste periode.

Mocht het zo zijn dat de zoekopdracht te veel resultaten oplevert, dan kan er gebruik worden gemaakt van de Advanced Search optie. Hier is nader te specificeren in welke periode het geroosterde vak valt (2122 Semester 1 bijvoorbeeld).

Wanneer het vak gevonden is, dan zijn de werkgroepen die als secties aangemaakt zijn, terug te vinden via Course Tools > Class List. Kies hier bij de optie View By:  voor Sections en klik op Apply.

Hierna verschijnt de optie Sections die een weergave geeft van alle werkgroep-secties die aangemaakt zijn. Om de inschrijvingen te zien van een sectie, selecteer je de desbetreffende sectie en klik je vevolgens op Apply. Onderaan de pagina verschijnt een lijst met alle studenten die zijn ingeschreven voor deze sectie.

Werkgroepen als Course Offering.

Wanneer werkgroepen als Course Offering naar Brightspace worden gestuurd, verschijnt elke werkgroep als een aparte Course Offering. De makkelijkste manier om deze werkgroep Course Offerings terug te vinden in Brightspace is via zoekbalk en hier te zoeken op de studiegidscode van de werkgroep. In het voorbeeld hieronder eindigd deze op een 'W', maar andere opties zijn mogelijk.

Mocht het zo zijn dat de zoekopdracht te veel resultaten oplevert (bijvoorbeeld wanneer er een groot aantal werkgroep course offerings zijn aangemaakt of het vak is in voorgaande jaren in dezelfde vorm gedoceerd), dan kan er gebruik worden gemaakt van de Advanced Search optie. Hier is nader te specificeren in welke periode het geroosterde vak valt (2021 Semester 2 bijvoorbeeld). 

Om te controleren of de inschrijvingen voor een werkgroep course offering correct zijn uitgevoerd, selecteer je uit het overzicht de desbetreffende werkgroep course offering. Vevolgens kies je in de course offering zelf het menu Course Tools en dan de optie Class List. Hier zijn alle inschrijvingen voor de werkgroep course offering terug te vinden.


Previous Artikel Hoe voer ik een veegactie in uSis uit?
Next Artikel Hoe controleer ik of inschrijvingen vanuit uSis correct zijn aangekomen in Brightspace?