Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Globale werking uSIS koppeling

Updated om

In deze handleiding wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de uSIS - Brightspace koppeling werkt. Daarnaast wordt er naar diverse detailhandleidingen verwezen waarin functionaliteiten van de koppeling verder worden uitgeschreven.

Functionaliteiten in de koppeling

De koppeling uSis LMS bevat de volgende functionaliteiten:

  • Aanmaak van (lege) Course offerings (Moeder-Course offerings)
  • Enrollment van coördinatoren op Moeder-Course offering
  • Enrollment en unenrollement van studenten op Moeder-Course offerings
  • Aanmaak van (lege) Course offerings voor deelvakken (Werkgroep-Course offerings), of:
  • Aanmaak van Secties voor deelvakken
  • Enrollment van coördinatoren op Werkgroep-Course offerings
  • Enrollment en unenrollement van studenten op Werkgroep-Course offerings en Secties
  • Aanmaak van (lege) Bundel course offerings
  • Enrollment van coördinatoren op betreffende bundel course offering
  • Enrollment en unenrollement van studenten op betreffende bundel course offering

Techniek en tijdigheid koppeling

De koppeling tussen uSIS en Brightspace betreft een (near) real time koppeling die event driven werkt met individuele berichten via een broker. Deze termen gaan we hieronder verder uitwerken.

Broker:

uSIS levert mutaties aan, aan een broker (ook wel een service bus genoemd). De broker stuurt deze mutaties door naar alle afnemende systemen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Op dit moment is er slechts 1 afnemend systeem gekoppeld aan de broker, te weten Brightspace. In de toekomst kunnen extra systemen aangehaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een digitaal toetssysteem dat waarschijnlijk ook interesse heeft in cursusssen en inschrijvingen.

Event driven:

Dit houdt in dat zodra er een (relevante) wijziging gedaan wordt in de gegevens van uSIS deze wijziging in de vorm van een bericht, via de broker, naar Brightspace verstuurd worden. Dit in tegenstelling tot batch verwerkingen waarbij alle mutaties van een bepaalde tijdperiode worden opgespaard.

(near) Real time:

Event driven brengt ook met zich mee dat de koppeling (near) real time is. Daarmee bedoelen we dat wijzigingen in bronsystemen (vrijwel) direct zichtbaar zijn in de afnemende systemen (in dit geval Brightspace). Normaal gesproken zou binnen een minuut een wijziging in uSIS zichtbaar moeten zijn in Brightspace. Het voorbehoud 'vrijwel' zit hem in momenten waarop grote drukte ontstaat. Bij enorme drukte kan dit in de ergste gevallen oplopen tot enkele uren. Denk hierbij aan momenten waarop veel populaire vakken tegelijkertijd open gezet worden voor inschrijving.

Individuele berichten:

Elk bericht wat verstuurd wordt van uSIS naar Brightspace betreft 1 specifieke cursus of 1 specifieke cursusinschrijving. Als 20 studenten zich inschrijven voor een cursus dan worden er 20 berichten verstuurd. Als er aan 10 cursussen wat gewijzigd wordt, dan worden 10 berichten verstuurd. Etc.

Schematische weergave koppeling:

Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de diverse componenten in de koppeling. Deze weergave laat zien hoe de koppeling uSIS - Broker - Brightspace werkt, maar laat ook zien op welke manier andere afnemende systemen gebruik kunnen maken van dezelfde berichten als die Brightspace ontvangt.

Toevoegen, wijzigen en verwijderen

In uSIS kunnen er allerlei mutaties gedaan worden die impact op de gegevens in Brightspace hebben. Het initieel aanmaken van informatie is vaak redelijk overzichtelijk. Bij wijzigingen of verwijderingen kan het ingewikkelder worden en kunnen de consequenties groter zijn. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig consequenties in Brightspace als een student uitgeschreven wordt. Na een inschrijving wordt namelijk alles weer hersteld. Maar het verwijderen van een course offering heeft meer (permanente) consequenties. Gegevens die zijn vastgelegd in de course offering kunnen dan permanent verdwenen zijn. Er is daarom ook per functionaliteit bewust gekozen hoe we omgaan met wijzigingen en verwijderingen. In sommige gevallen is gekozen om een verwijdering in uSIS NIET te laten leiden tot een verwijdering in Brightspace. In de detailhandleidingen wordt hier specifiek aandacht aan geschonken per situatie.

Previous Artikel Enrollen en unenrollen studenten op Course offerings en Sections
Next Artikel Hoe log ik in uSis?