Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe richt je een studiedeel in?

Updated om

In dit onderdeel lees je uitleg over het invullen van de studiegids. 

Als je bent ingelogd in uSis klik je op de tegel Menu waarna je met menu-item Studiegids en rooster aanklikt en vervolgens Studiegids selecteert.

Vul in dit menu zoekcriteria in om een bestaand studiedeel te zoeken of klik rechtsboven op Nieuwe waarde toevoegen om een nieuw studiedeel toe te voegen. Om bestaande studiedelen te wijzigen vul je eerst bij onderwijsinstelling LEI01 in. Daarna vink je Historie opnemen aan. Vervolgens vul je het studiegidsnummer in van het studiedeel dat je wil wijzigen.voordat je op Zoeken klikt. In dit voorbeeld laten we zien hoe je een bestaand studiedeel kan wijzigen.

Nu verschijnen je zoekresultaten. De studiedelen zijn ingedeeld met letters. H is een hoorcollege, T is een tentamen en Y is een onderwijseenheid. Klik vervolgens op het studiedeel dat je wil aanpassen.

Als eerste ingangsdatum kies je voor 1 september van het collegejaar waarin het studiedeel voor het eerst wordt aangeboden. In het algemeen voeg je geen rijen toe binnen een studiedeel. Je kunt namelijk de omschrijving van een studiedeel veranderen. Als de samenstelling van het studiedeel verandert kun je het beste een nieuw studiedeel aanmaken. De samenstelling komt verderop in deze gids nog aan de orde.

In de groene verlden kan de inhoud worden weergegeven in meerdere talen. Als je zowel een Engelse als Nederlandse versie van de omschrijving wil kun je rechtsboven de gegevenstaal van Ned. naar Eng. Veranderen. Het is vooral van belang bij Onderwijseenheden (Y) om ook een Engelse omschrijving toe te voegen omdat de omschrijving wordt meegenmene op cijferlijsten, dilploma's en supplementen.

De eenheden en beoordelingsvoet hoeven bij een werkvorm niet gevuld te worden. Deze worden alleen gebruikt bij Onderwijseenheden (Y). Wel kan je bij tentamens (T) de niet formele eenheden invullen. Deze worden gebruikt bij BSA rapportages.

Bij Studiedeelkenmerken kun je enkele kenmerken invullen.

LANG voor de taal. NED of ENG.

NIV voor het niveau, dat zal owrden gebruikt om de resultaten te groeperen bij rapportages, diploma's en cijferlijsten. (geen niveau, dan komt het vak ook niet op het diploma.

PACC voor paralelle studentenactiviteit accoord. Een onderdeel of tentamen kan meerdere keren in een periode worden aangeboden. Mag de student zich dan ook meerdere keren inschrijven? Zet PACC dan op J.

Vervolgens ga je naar het tabblad Aanbiedingen. Vul hier een studiegidsnummer in.

Let op! Eenmaal ingevoerd en opgeslagen kan je het studiegidsnummer niet meer wijzigen, dus zorg dat je de juiste codes gebruikt om het studiegidsnummer op te bouwen.

Daarna kun je bij het dropdownmenu naast Studiedeel gefiatteerd de optie Gefiatteerd selecteren. Als je dat niet doet is het vak niet beschikbaar om in te roosteren. Zorg ook dat Studiedeel vrijgeven is aangevinkt.

Vul vervolgens de velden onder studiedeelaanbod in van boven naar beneden. Bij alle opties is het mogelijk met het vergrootglas de juiste optie te zoeken.

Hierna ga je naar het tabblad onderdelen. Daarna kies je in het dropdownmenu naast Onderdeel voor het type studiedeel. Eindtoets dien je altijd op nee te zetten. Je kan hier kiezen bij Presentielijst genereren of je dit aan wil zetten voor dit studiedeel. Als je wil dat er bij dit studiedeel resultaten geboekt kunnen worden vink je Toetsdatum aan.

Vervolgens ga je naar het tabblad Samenstelling. Hier vul je altijd bij Type Studiedeel de optie Werkvorm. Wanneer je alle stappen hebt doorlopen en alles correct hebt ingevuld klik je linksonder op Opslaan.

Verander bij de andere tabbladen niets om systeemfouten te voorkomen

Previous Artikel Termenlijst Studiegids
Next Artikel Hoe bouw je een studiegidsnummer op?