Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe richt je een Y-vak studiedeel in?

Updated om

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe je een onderwijseenheid (de zogenaamde Y-vakken) inricht.

Als je bent ingelogd in uSis klik je op de tegel Menu waarna je met menu-item Studiegids en rooster aanklikt en vervolgens Studiegids selecteert.

Vul in dit menu zoekcriteria in om een bestaand studiedeel te zoeken of klik rechtsboven op Nieuwe waarde toevoegen om een nieuw studiedeel toe te voegen. Om bestaande studiedelen te wijzigen vul je eerst bij onderwijsinstelling LEI01 in. Daarna vink je Historie opnemen aan. Vervolgens vul je het studiegidsnummer in van het studiedeel dat je wil wijzigen.voordat je op Zoeken klikt. In dit voorbeeld laten we zien hoe je een bestaand studiedeel kan wijzigen.

Nu verschijnen je zoekresultaten. De studiedelen zijn ingedeeld met letters. H is een hoorcollege, T is een tentamen en Y is een onderwijseenheid. In dit geval gaan we voor degene die eindigt in Y.

Als eerste ingangsdatum kies je voor 1 september van het collegejaar waarin het studiedeel voor het eerst wordt aangeboden. In het algemeen voeg je geen rijen toe binnen een studiedeel. Je kunt namelijk de omschrijving van een studiedeel veranderen. Als de samenstelling van het studiedeel verandert kun je het beste een nieuw studiedeel aanmaken. De samenstelling komt verderop in deze gids nog aan de orde.

In de groene verlden kan de inhoud worden weergegeven in meerdere talen. Als je zowel een Engelse als Nederlandse versie van de omschrijving wil kun je rechtsboven de gegevenstaal van Ned. naar Eng. Veranderen. Het is vooral van belang bij Onderwijseenheden (Y) om ook een Engelse omschrijving toe te voegen omdat de omschrijving wordt meegenmene op cijferlijsten, dilploma's en supplementen.

Bij Onderwijseenheden (Y-vakken) is het van belang dat alle velden met eenheden zijn gevuld. Verder is het van belang dat je de juiste Beoordelingsvoet kiest zoals bij de opleiding of faculteit is voorgeschreven.

Bij Studiedeelkenmerken kun je enkele kenmerken invullen.

LANG voor de taal. NED of ENG.

NIV voor het niveau, dat zal owrden gebruikt om de resultaten te groeperen bij rapportages, diploma's en cijferlijsten. (geen niveau, dan komt het vak ook niet op het diploma.

PACC voor paralelle studentenactiviteit accoord. Een onderdeel of tentamen kan meerdere keren in een periode worden aangeboden. Mag de student zich dan ook meerdere keren inschrijven? Zet PACC dan op J.

INOE voor een Individuele onderijseenheid. Toevoegen in het geval van Individuele onderwijseenheden (scriptie/stage). Zet dan INOE op J.

Vervolgens ga je naar het tabblad Aanbiedingen. Vul hier een studiegidsnummer in als het nog niet is ingevuld.

Let op! Eenmaal ingevoerd en opgeslagen kan je het studiegidsnummer niet meer wijzigen, dus zorg dat je de juiste codes gebruikt om het studiegidsnummer op te bouwen.

Daarna kun je bij het dropdownmenu naast Studiedeel gefiatteerd de optie Gefiatteerd selecteren. Als je dat niet doet is het vak niet beschikbaar om in te roosteren. Zorg ook dat Studiedeel vrijgeven is aangevinkt.

Vul vervolgens de velden onder studiedeelaanbod in van boven naar beneden. Bij alle opties is het mogelijk met het vergrootglas de juiste optie te zoeken. Bij Onderwijseenheden (Y-vakken) hoeft de variable roosterregel niet ingevuld te worden.

Hierna ga je naar het tabblad onderdelen. Daarna kies je in het dropdownmenu naast Onderdeel voor het Zelfstandig  studiedeel. Eindtoets dien je altijd op nee te zetten. Je kan hier kiezen bij Presentielijst genereren of je dit aan wil zetten voor dit studiedeel. Als je wil dat er bij dit studiedeel resultaten geboekt kunnen worden vink je Toetsdatum aan.

Ga vervolgens naar het tabblad Samenstelling. Kies hier bij het dropdownmenu naast Type Studiedeel voor de optie Onderwijseenheid. Kies daarna uit het dropdownmenu naast Resultaat afronden voor de gewenste optie.

Afronden: 6,45>6,5>7

Afkappen: 6,45>6,4>6

Onder Samenstelling voeg je de wervormen bij elkaar die je eerder hebt gedefinieerd.

Gebruik Volgnr om de studiedelen in deze lijst op volgorde te zetten.

Vink Beoordeeld aan als het onderdeel beoordeeld zal worden, bijvoorbeeld wel bij een tentamen en werkgroep maar niet bij een hoorcollege.

Onder Weging kun je de wegingsfactor ten opzichte van andere onderdelen aangeven.

Onder Minimum waarde hoeft meestal niets ingevuld te worden. Minimum waarde wordt allen in combinatie met de eis minimum aantal onderdelen minimium gebruikt.

Is het onderdeel verplicht? Vink dan het onderdeel aan onder Verplicht. Een student moet dan ingeschreven staan bij dit onderdeel omdat er anders niet doorgerekend wordt.

Ga naar het tabblad Miminum Eisen, hier bepaal je voor Y-vakken hoe deze doorgerekend worden. Onder het dropdownmenu Eis zijn er verschillende opties beschikbaar. De opties houden rekening met de ingevulde waardes onder het vorige tabblad, Samenstelling. Door de juiste combinatie tussen de keuzes en voorwaarden kan je bepalen wanneer het Y-vak voor het eerst wordt berekend. Nadat je een eis hebt ingevuld kun je een andere eis toevoegen. Het is mogelijk om meerdere eisen te definiëren via de EN/OF relaties.

AVV - Onderdelen die het vinkje Verplicht hebben

MAK - Onderdelen waar het vinkje Verplicht uit staat.

MAM - Is er voldaan aan de minimum-waarden zoals opgegeven in de Samenstelling.

MAS - Deze eis kan gebruikt worden als het aantal studiepunten moet worden gecontroleerd. Dit is alleen nuttig wanneer een samenstelling meerdere keuzeonderdelen bevat.

MAV - Vakken die voldoen aan de voldoende-eis zoals bepaalt in de cijferschaal.

Let op! Het is essentieël dat er altijd tenminste één eis wordt gekozen uit deze selectielijst. Standaard is hier niets gekozen en dan wordt het cijfer voor het Y-vak niet berekend.

Previous Artikel Hoe bouw je een studiegidsnummer op?
Next Artikel Hoe maak je een studieactiviteit aan?