Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe koppel ik een groep aan een studieadviseur?

Updated om

In dit onderdeel lees je hoe je een groep studenten aan een studieadviseur kan koppelen door gebruik te maken van een run.

Als je ingelogd bent op uSis klik je op de tegel Menu. Klik vervolgens op het menu-item Studentinfo om hier Beheer Studieadviseur / groep te selecteren.

In dit menu vul je het Run-ID in dat je wil uitvoeren. Wat is een Run-ID? Als je een voorgaande run wil herhalen zoek je die op onder het tabje Bestaande waarde zoeken, als je een nieuwe run wilt aanmaken doe je dat onder het tabje Nieuwe waarde toevoegen. In de rest van dit onderdeel gaan we een nieuwe Run aanmaken.

In dit scherm worden alle selecties opgegeven voor de koppeling van studenten aan een adviseur.

  1. Hier kies je de studieadviseur waaraan studenten gekoppeld of juist van verwijderd moeten worden.
  2. Hier kies je de loopbaan en het studieprogramma van de student waarvoor de studieadviseur gekoppeld moet worden.
  3. Hier geef je de actie op: Toekennen of Verwijderen.
  4. Hier selecteer je de studenten. Dit kan via een popselect query (Wat is een query?) of met een individuele selectielijst. Als je voor een query kiest klik je vervolgens op Prompts bewerken en vul je in dit menu van boven naar beneden de prompts in. Voor een individuele selectielijst kies je zelf de studenten door middel van hun studentnummers.

Als je alles hebt ingevuld kun je rechtsboven op Uitv. klikken.

Om te wisselen van studieadviseur moet je eerst een nieuwe studieadviseur toekennen. Pas daarna kan je de oude adviseur verwijderen. Er dient namelijk altijd een studieadviseur gekoppeld te zijn aan een student.

Previous Artikel Hoe koppel ik een student aan een studieadviseur?
Next Artikel Hoe dien ik een verzoekschrift in?