Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe maak je een studieactiviteit aan?

Updated om

In dit onderdeel lees je hoe je een studieactiviteit aan kan maken bij een studiedeel.

Als je bent ingelogd op uSis klik je op de tegel Menu waarna je het menu-item Studiegids en rooster openklapt en Nieuwe studieact. inroosteren selecteert.

Vul in dit menu de onderwijsinstelling en de periode in van het studiedeel waar je een studieactiviteit voor wilt aanmaken. Vul vervolgens het studiegidsnummer van het studiedeel in en klik vervolgens op Zoeken.

In dit voorbeeld zie je bij Nr studieactiv. een 0 staan. Dit betekent dat er voor dit studiedeel nog geen activiteiten zijn aangemaakt. Als hier een ander getal staat dan klik je op de plus om een nieuwe activiteit aan te maken.

Hierna klik je op het vergrootglas naast Sessie om aan te geven in welke onderwijsperiode  het onderwijs gegeven wordt. Zijn de bijeenkomsten bijvoorbeeld verspreid over het gehele studiejaar of geconcentreerd in één semester. Met deze waarde bepaal je ook wanneer de studenten zich kunnen gaan inschrijven. (Meer infomormatie over Sessie)

Vervolgens vul je de gewenste waarde in bij Deelactiviteit. Binnen een sessie kun je meerdere deelactiviteiten aanmaken. Voor het specificeren kun je elke combinatie van 3 cijfers en/of letters gebruiken. Wil je bijvoorbeeld in sessie S1 zowel een tentamen als een hertentamen dan kun je bij Deelactiviteit bijvoorbeeld 001 en 002 gebruiken of TEN en HER.

Vervolgens gaan we naar het tabblad Bijeenkomsten. Hier wordt standaard de begin-/einddatum ingevuld op basis van de in het vorige tabblad ingevulde sessie. Je kan hier gedetailleerdere informatie opnemen zoals de zaal, datum, tijd, het onderwerp en/of de docent van de bijeenkomsten onder een bepaalde activiteit.

Klik vervolgens op het tabblad Inschrijving. Hier kan je bij inschrijvingscapaciteit het maximum aantal studenten dat zich voor deze activiteit in kan schrijven. Klik als je dit hebt ingevuld linksonder op Opslaan. Na het opslaan zal deze activiteit een nummer krijgen waar je in het vervolg op kunt zoeken.

Previous Artikel Hoe richt je een Y-vak studiedeel in?
Next Artikel Hoe pas je het variabele rooster van een studieactiviteit aan?