Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Overige handleidingen

Updated om

Over een aantal onderwerpen is geen handleiding geschreven in dit systeem. Hieronder vind je wel alle beschikbare informatie per onderwerp.

Aanmaken van een INOE en deze INOE tonen bij meerdere opleidingen

Individuele onderwijseenheeden (INOE) zijn bedoeld voor die studieactiviteieten die door een individuele student gevolgd worden. Meestal zal het gaan om een stage, scriptie of dergelijke.

Wanneer een student een tweede opleiding doet (en een tweede diploma haalt) dan kan het nodig zijn dat de INOE op beide diploma's en supplemeneten wordt opgenomen.

Inrichten vereisten

Om een studie (of een onderdeel) af te ronden moet een student aan bepaalde vereisten voldoen.

Inschrijfvereisten

Bij het inschrijven voor een vak kunnen eisen gesteld worden

(bijvoorbeeld: student moet eerst Algemene geschiedenis Deel 1 hebben gevolgd voordat hij zich mag inschrijven voor Geschiedenis van de Middeleeuwen)

Indelen onderwijs (Wachtlijsten)

Het aantal inschrijvingen voor een studenieactiviteit (tentamen, college etc) is soms groter dan de capaciteit.

Studenten die zich willen inschijven komen in dat geval op de wachtlijst te staan.

Roosteren

Bij het aanmekan van een studieactiviteit wordt een studiedeel in het studiejaar geplaatst.

Vereisten civiel effect

Om op het diploma/supplemenet een civiel effect te vermelden (bv een lesbevoegdheid) moet dit eerst ingericht worden.

Presentielijsten

Het maken van en verwerken met presentielijsten

Equivalente studiedelen

Om een studiedeel door één of meer gelijkwaardige studiedelen te vervangen in de vereisten van een student moet in uSis ingericht worden welke studiedelen aan elkaar equivalent zijn.

Administratieve componenten m.b.t. verzoekschriften

Deze handleiding met instructies over vijf verschillende typen verzoekschriften. Er wordt telkens uitgegaan van een reeds goedgekeurd en dus verwerkt verzoekschrift, of van het werken zonder verzoekschrift. Er wordt uitgelegd hoe gegevens bewerkt en verwijderd kunnen worden in goedgekeurde verzoekschriften, en hoe wijzigingen in de vereisten aangemaakt kunnen worden zonder tussenkomst van een vezoekschrift.

Proceskaart rapportages

Deze handleiding geeft een kort overzicht van query's en rapportages.

Previous Artikel Wat is een Run-ID?
Next Artikel Navigatiekaarten en Proceskaarten