Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe ken ik een resultaat toe aan een INOE studieactiviteit?

Updated om

In dit onderdeel lees je hoe je een resultaat van een student toekent aan een INOE studieactiviteit

Als je bent ingelogd in uSis klik je op de Menu tegel en klap je vervolgens links het tabje Vakinschrijving en resultaten open. Daar selecteer je Inschr.aanvr. Ind.Onderw.eenh.

Een INOE inschrijvingsaanvraag is de methode waarmee je voor een student een mutatie op een studieactiviteit kunt uitvoeren. In het menu dat je nu voor je ziet vul je drie dingen in.

  1. ID, het studentnummer van de betreffende student.
  2. Loopbaan, de loopbaan van de betreffende student.
  3. Periode, het studiejaar waarin de studieactiviteit is ingeroosterd.

Als deze waarden kunnen worden opgezocht door het vergrootglas naast het invulveld te gebruiken.

In dit scherm kan je je inschrijvingsaanvraag doen. Ten eerste kies je uit het dropdownmenu de actie waarvoor je een aanvrag gaat doen. In dit geval kies je cijfer toevoegen, maar het kan ook bijvoorbeeld gaan om inschrijven bij een studiedeel of wijzigen van een resultaat.

Vervolgens vul je het nummer van de studieactiviteit in, je kan ook zoeken naar een studieactiviteit met het vergrootglas naast het invulveld.

Daarna vul je de toetsdatum in die je aan het resultaat wil koppelen.

Als vierde vul je het resultaat in met één getal achter de komma.

Als je de juiste gegevens voor dit resultaat hebt ingevuld klik je rechtsboven op de knop Indienen om je aanvraag in te dienen.

Previous Artikel Hoe voer ik handmatig het rekenproces uit?
Next Artikel Wat is een query?