Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe bouw je een studiegidsnummer op?

Updated om

In dit onderdeel vind je hoe je een studiegidsnummer opbouwt met vanuit de centrale eisen.

Opbouw 1234ABCDEY

Studiegidsnummers in uSis zijn als volgt opgebouwd

postie 1 t/m 4 numeriek (cijfers)

postie 5 t/m 10 alfanumeriek (letters of cijfers)

Het studiegidsnummer bestaat uit maximaal 10 tekens, minder kan ook.

Positie 1: Code per faculteit

1 Archeologie

2 Rechten

3 Geneeskunde & Biomedische wetenschappen

4 Wiskunde & Natuurkunde

5 Geesteswetenschappen

6 FSW (notabene: bestuurskunde die nu onderdeel is van Campus Den Haag heeft haar nummering behouden dus beginnend met een 6 (gevolgd door 45)

7 ICLON

8 FGGA (Faculty Governance Global Affairs)

Positie 2 en 3: Invullen door de faculteit

De tweede en de derde positie van het studiegidsnummer kunnen vrij door de faculteiten gebruikt worden, bijvoorbeeld om te coderen per vakgebied, afdeling of studierichting.

Raadpleeg voor meer informatie de Key-user of uSis verantwoordelijke binnen jouw faculteit

Positie 4: Studiefase

   0 geen/nvt

   1 BA 1e jaar

   2 BA 2e jaar

   3 BA 3e jaar

   4 Master

   5 Doctoraal

Positie 5 t/m 9: Invullen door faculteit

Raadpleeg hiervoor de Key-user of uSis verantwoordelijke binnen jouw faculteit

Positie 10: Onderdeel

Deze wordt gebruikt om de verschillende onderdelen aan te geven.

De belangrijkste

B

Bonus

D

Deeltentamen - Deeltentamen / toets / instaptoets (mondeling, schriftelijk of computerondersteund)

E

Excursie - Excursie / museumbezoek

H

Hoorcollege - Hoorcollege / caputcollege

I

Introductie - Introductie / instructie

K

Lijn Klinisch onderwijs - Coschappen, coschappen beoordeling, korte klinische beoordeling, patiƫntdemonstratie

M

Mentoraat - Mentoraat / tutoraat

N

Minor - De samengestelde vakken die een minor of een keuzepakket vormen

Q

Onderzoeksvoorstel - Onderzoeksvoorstel

L

On-line onderwijs - Groeps chat / skype je docent

O

Opdracht - Opdracht / huiswerkopdracht / groepsopdracht / programmeeropdracht / lab opdrachten (lab assignments)

X

Overige - Niet nader te bepalen

C

Participatie - Participatie / deelname

A

Praktisch werk - Praktische vaardigheden (training) / practicum (opdracht) / proeven / veldwerk /praktisch werk / computerpracticum / programmeerpracticum

P

Presentatie - Presentatie / mondelinge presentatie / posterpresentatie

R

Schriftelijke rapportage  - Verslag / rapport / essay / (master)thesis / scriptie / werkstuk / literature overview / propedeuse werkstuk

S

Stage - Stage / bedrijsstage / onderzoeksstage / onderzoeksproject / research project / wetenschapsstage / zorgstage

T

Tentamen - Tentamen (mondeling, schriftelijk of computerondersteund) (voor geneeskunde: voortgangstoets, toets, voortgangstentamen, vaardigheidstoets, stationstoets, nb. Deze kunnen ook onder deeltentamen vallen, dit naar eigen inzicht)

F

Tutorial

U

Veldwerk

V

Vragenuur

W

Werkgroep - Werkgroep / werkcollege / werkcollegeopdrachten / groepsdiscussie / workshop / PGO / computerondersteunde werkgroep / seminar

Y

Zelfstandig studiedeel - Wanneer gewerkt wordt met samengestelde studiedelen is dit het hoogste niveau, daaraan kunnen onderdelen gekoppeld worden die van het type onderdeel zijn als in deze lijst, dus het hoofdonderdeel

Z

Zelfstudie

Previous Artikel Hoe richt je een studiedeel in?
Next Artikel Hoe richt je een Y-vak studiedeel in?