Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Welke soorten verzoekschriften zijn er?

Updated om

In dit onderdeel lees je welke soorten verzoekschriften er zijn en hoe deze kunnen worden ingediend.

Vrijstelling

Een vrijstelling vraagt een student aan wanneer hij de kennis/vaardigheden waar een studiedeel over gaat, al heeft (bijvoorbeeld door werkervaring of een eerder afgeronde opleiding). 

Een vrijstelling betekent dat de student dat onderdeel niet meer hoeft af te leggen en dat hij/zij vrijstelling krijgt van het aantal vermelde ECTS studiepunten.

Hoe kan de student een vrijstelling aanvragen?

De student vraagt een vrijstelling aan door in zijn vereisten, op het studiedeel waar hij vrijstelling voor wil vragen te klikken, en dan te klikken op 'Verzoekschrift indienen'.

Hij kiest dan het type verzoekschrift 'Vrijstelling'. Hij vult een omschrijving in en legt in de toelichting uit waarom hij de vrijstelling aanvraagt. Kopieën van het bewijsmateriaal kunnen door de student worden geüpload bij het indienen van het verzoekschrift.

Afwijkend aantal studiepunten

Wanneer de student, bijvoorbeeld door een extra opdracht of werkstuk, meer heeft gedaan dan voorgeschreven voor een studiedeel, dan kunnen extra studiepunten worden toegekend.

De extra studiepunten tellen mee in hetzelfde onderdeel. Meestal gebeurt dit in overleg met de docent of studiebegeleider. 

De student vraagt extra studiepunten aan door in zijn vereisten, op het studiedeel te klikken waar hij extra punten voor wil vragen, en dan te klikken op 'Verzoekschrift indienen'. Hij kiest dan het type verzoekschrift 'Afwijkend aantal studiepunten'. Hij vult een omschrijving in en het gewenst aantal studiepunten. Ook legt hij in de toelichting uit waarom hij extra punten aanvraagt. 

Na toekenning worden de toegekende ECTS studiepunten meegerekend voor het totaal aantal behaalde studiepunten in de vereistenlijst.

Extracurriculair

Wanneer een student een bepaald studiedeel behaald heeft en dat naar het oordeel van de studieadviseur kan laten meetellen in de extracurriculaire ruimte, vraagt hij toevoeging van een extracurriculair vak aan. Als dit wordt goedgekeurd, worden de behaalde studiepunten meegeteld bij de extracurriculaire ruimte die in de vereisten is opgenomen.

De student kiest één van de studiedelen uit de extracurriculaire ruimte (ALG9999EXCUB2, ALG9999EXCUB3, ALG9999EXCUB4, ALG9999EXCURB) in de studievereisten en dient daarop een verzoekschrift type extracurriculair in. Daar vult hij een omschrijving in en in de toelichting legt de student uit waarom hij de toevoeging aanvraagt. Ook moet hij het betreffende studiedeel opgeven. Met de zoekknop (het vergrootglas) kan hij het studiegidsnummer opzoeken. De student kan in één verzoekschrift meerdere studiedelen laten opnemen met de knop Toevoegen Extracurriculair Vak.

Een verzoekschrift type extracurriculair kan alleen aangevraagd worden voor een vak dat binnen de Universiteit Leiden is gevolgd en dus in de Leidse studiegids staat. Wanneer een student extern behaald onderwijs wil laten tellen als extracurriculair onderwijs, klikt hij weliswaar in de vereisten op één van de extracurriculaire vakken (ALG9999EXCUB2, ALG9999EXCUB3, ALG9999EXCUB4, ALG9999EXCURB), maar dient daarop een verzoekschrift type 'Extern onderwijs' in.

Extern onderwijs

Een student kan bepaalde studiedelen bij een andere onderwijsinstelling hebben gevolgd.

Bij Toevoegen extern onderwijs geeft de student aan welk studiedeel uit de vereisten hij wil vervangen door onderwijs dat hij aan een andere onderwijsinstelling heeft gevolgd. 

De student klikt in zijn studievereisten op het studiedeel dat hij wil vervangen door extern behaald onderwijs en dient daarop een verzoekschrift type 'Extern onderwijs' in. Hij vult daar een omschrijving in en een toelichting. Bij Externe organisatie vult hij de naam en plaats (evt. land) in van de onderwijsinstelling waar het betreffende onderdeel is gevolgd.  Bij Vervangen door vult hij zowel in het Nederlands als in het Engels de omschrijving in van het gevolgde studiedeel en het aantal studiepunten. Een student kan in één lijst meerdere studiedelen opnemen met de knop Toevoegen Te Vervangen Studiedeel. Kopieën van het bewijsmateriaal kan de student uploaden bij het indienen van het verzoekschrift.

Vervanging

Een student mag in sommige gevallen een studiedeel vervangen door een ander studiedeel, bijvoorbeeld bij het invullen van keuzeruimte (het algemene vak 'Keuzevak 1' wordt vervangen door een concreet vak, bijvoorbeeld 'Engelse taalvaardigheid') of van een minor . 

De student klikt in zijn studievereisten het studiedeel aan dat hij wil vervangen en vraagt daarop een verzoekschrift aan van het type 'Vervanging'. Hier vult hij een herkenbare omschrijving in en met de zoekknop (het vergrootglas) vult hij het studiegidsnummer in van het vervangende studiedeel. Een student kan met één verzoekschrift vervanging meerdere studiedelen opnemen met de knop Studiedeel toevoegen. Na toekenning wordt het vervangende onderdeel getoond in de studievereisten.

Previous Artikel Hoe dien ik een verzoekschrift in?
Next Artikel Waar kan ik een verzoekschrift beoordelen?