Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe diplomeer je een student?

Updated om

In dit onderdeel lees je hoe je een student diplomeert.  Diplomeren gaat in drie stappen, aanvragen, toekennen en vastleggen. De methode in dit onderdeel is te gebruiken voor één student of voor groepen tot 20 studenten.

In uSis klik je op de tegel Menu. Daarna open je links het menu-item Diplomering om daarna de optie Diplomering aan te klikken.

Diplomering gaat door middel van een Run. Wil je een eerdere Run herhalen? Dan zoek je onder het tabje Bestaande waarde zoeken naar het eerder gebruikte Run-ID. Wat is een Run-ID? Als je een nieuwe Run aan wil maken klik je op het tabje Nieuwe waarde toevoegen en vul je hier een uniek Run-ID in. Vervolgens klik je dan op Toev.

Voor de Run moet je nu een selectie maken van studenten. Dat kan op twee manieren.

Ten eerste kan je een groep selecteren op basis van bepaald zoekcriteria door middel van een query. Wat is een query? Als je voor deze optie kiest vink je Populatie selecteren aan, waarna je in het dropdownmenu naast Selectie de optie PS-query kiest. Vervolgens kies je door op het vergrootglas te klikken de query die je zoekt. Waarna je via Prompts bewerking de juiste parameters kan kiezen voor jouw zoekopdracht. Je kunt hierna door op Selectieresultaten bekijken te klikken controleren of je de juiste studenten in je selectie hebt. Klopt je selectie? Dan kun je rechtsboven op Selectie Ophalen klikken.

Ten tweede kun je kiezen om zelf studentnummers in te vullen voor een groep. Ten eerste vink je dan Studentselectie gebruiken aan, waarna ja onder Student-ID de studentnummers in kan vullen. Als je meerdere studenten wil toevoegen klik je rechts op het plusteken. Als je alle studenten hebt toegevoegd klik je rechtsboven op Selectie Ophalen.

In het volgende scherm kies je in de dropdown menu's het studieprogramma, studieplan en studieniveau om de geselecteerde groep voor het juiste onderdeel te diplomeren. Wanneer je deze drie dropdownmenu's hebt ingevuld klik je op Selectie Bijwerken.

Je krijgt nu de volgende twee menu's extra te zien. Kies in het dropdownmenu onder Nieuwe diplomeerstatus de optie Aangevraagd. Klik vervolgens op de loep naast Nieuwe diplomerings datum om een diplomeringsdatum te selecteren. Vervolgens vink je de student aan waarvoor je deze wijziging wil doorvoeren. Vervolgens klik je op Toepassen op selectie. Je zult nu een diplomeerstatus zien verschijnen. Als dit voor iedereen klopt klik je op Selectie opslaan.

Als je hier stopt blijft de status op aangevraagd staan. Als je door wil gaan om het diploma toe te kennen klik je in het volgende scherm op Naar invoer/wijzigen gegevens.

Als het goed is is je selectie nog blijven staan uit het vorige menu. Controleer eerst of de juiste studenten aangevinkt zijn. Kies dan bij Nieuwe diplomeerstatus voor Diploma toegekend. Daarna klik je op Toepassen op selectie en controleer je of de nieuwe diplomeerstatus is bijgewerkt. Als alles goed staat kun je op Selectie opslaan klikken.

Als je hier stopt blijft de status op toegekend staan. Als je door wil gaan om het diploma te bevestigen klik je in het volgende scherm op Naar invoer/wijzigen gegevens.

Als het goed is is je selectie nog blijven staan uit het vorige menu. Controleer eerst of de juiste studenten aangevinkt zijn. Kies dan bij Nieuwe diplomeerstatus voor Diploma vastgelegd. Daarna klik je op Toepassen op selectie en controleer je of de nieuwe diplomeerstatus is bijgewerkt. Als alles goed staat kun je op Selectie opslaan klikken.

Nu is het diploma toegekend en vastgeled voor de geselecteerde studenten.

Het is belangrijk dat je alle drie de stappen uitvoert en niet direct naar diploma vastleggen gaat.

Previous Artikel BSA-matrix aanmaken
Next Artikel Hoe kan je een diploma afdrukken?