Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Checklist studenten uSis inschrijvingen door naar Brightspace

Updated om

Dit is een checklist die je kunt gebruiken om te controleren of uSis inschrijvingen doorkomen richting Brightspace. Raadpleeg dit artikel voor meer uitleggende achtergrond informatie.

Hoe te controleren:

 1. Ga naar Brightspace en zoek op het Y vak
 2. Indien de course offering nog moet worden aangemaakt, bekijk Checklist create course offering in Brightspace 

Hoe te controleren:

 1. Ga in uSis naar de Studiegids
 2. En controleer de onderliggende vakken op het tab Samenstelling

Hoe te controleren:

 • Zoek in uSis naar het studiegidsnummer zonder de Y
 • Alle geroosterde studieactiviteiten zijn dan te zien in een lijst

Tip! Gebruik de INTF1008 controle query om te achterhalen of een studiedeel onder twee Y vakken hangt.

Oplossing: Vink voor 1 van de Y vakken het vinkje Studiedeel naar LMS uit en rooster dat specifieke vak ook uit in de Interface periode. 

Voer tot slot een veegactie in de interface periode uit voor het Y vak wat blijft bestaan. Alle inschrijvingen zullen nu overkomen naar Brightspace. 

Hoe te controleren:

 1. Controleer de sessies van de geroosterde studieactiviteiten in periode "Studiejaar [betreffend collegejaar]" e.g. 2191
 2. Controleer de sessie van het geroosterde Y vak in periode "Interface [betreffend collegejaar]" e.g. 2192
  1. Hieronder is de sessie S1

Voorwaarde:

 1. Studieactiviteit hangt onder de samenstelling
 2. De sessie van de studieactiviteit is gelijk aan de sessie van het Y vak.


Meerdere manieren om te controleren:

 • Query Lei2010A geeft een lijst van studenten enrolled op die course
 • Inschrijving zoeken resulteert in de inschrijvingen van één specifieke student. Hoe te controleren:

 1. Ga naar de specifieke course offering in Brightspace
 2. Klik op Course Tools > Classlist
 3. Zoek naar de student in de Classlist

Done!

You are done. Great job!

Previous Artikel Checklist create course offering in Brightspace
Next Artikel Hoe voer ik een veegactie in uSis uit?