Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Hoe trek ik een verzoekschrift in?

Updated om

In dit onderdeel lees je hoe je een verzoekschrift intrekt. Hoe dat precies gaat, verschilt per verzoekschrift.

Vrijstelling of extern onderwijs

Bij het vastleggen van het verzoekschrift zijn de studievereisten gewijzigd.

Als je bent ingelogd op uSis klik je op de tegel Menu, vervolgens klap je links het tabje Adviesrapport open en klik je op de optie Verzoekschrift Administratie.

Vervolgens zoek je naar het verzoekschrift dat je wil intrekken. Als je je zoektermen hebt ingevuld klik je op zoeken. Klik dan op het verzoekschrift dat je wil intrekken.

Controleer of de status van het verzoekschrift inderdaad is Goedgekeurd en of er Eenheden (EC) zijn toegekend op basis van dit verzoekschrift. In bovenstaand geval is er 5 EC toegekend. Klik vervolgens op het plusje rechtsbovenin.

Verander in het dropdownmenu de status naar Ingetrokken en verander onderin de toelichting van de examencommissie om de nieuwe situatie te reflecteren. Klik vervolgens linksonder op Opslaan.

Controleer in een ververst adviesrapport of de aanpassing is doorgevoerd.

Hoe vraag ik een nieuw adviesrapport aan? 

Als de wijziging niet goed is doorgevoerd, bekijk dan in het achterliggende administratieve component of de wijziging goed is doorgevoerd.

Kies in het menu links nu de optie Overige punten - handmatig.

Zoek in dit menu naar de student waarvoor je de punten moet aanpassen.

Zorg dat je op de periode staat waarvoor je het verzoekschrift hebt ingetrokken. Dat is te checken bij 2 en te veranderen met de pijltjes bij 1. Als je op de juiste periode staat klik je op het tabblad Overige studiep. p. periode, hierboven met 3 aangegeven.

Verwijder hier eerst de doorgeboekte punten door op Verwijder. te klikken (hierboven 1), verwijder daarna de aanvraag door op de min te klikken (hierboven 2) Klik ten slotte linksonder op Opslaan om alles vast te leggen.

Afwijkend aantal studiepunten of extracurriculair

Bij het vastleggen van het verzoekschrift zijn de studievereisten gewijzigd.

Als je bent ingelogd op uSis klik je op de tegel Menu, vervolgens klap je links het tabje Adviesrapport open en klik je op de optie Verzoekschrift Administratie.

Vervolgens zoek je naar het verzoekschrift dat je wil intrekken. Als je je zoektermen hebt ingevuld klik je op zoeken. Klik dan op het verzoekschrift dat je wil intrekken.

Controleer of de status van het verzoekschrift inderdaad is Goedgekeurd en of er Eenheden (EC) zijn toegekend op basis van dit verzoekschrift. In bovenstaand geval is er 5 EC toegekend. Klik vervolgens op het plusje bovenin.

Verander in het dropdownmenu de status naar Ingetrokken en verander onderin de toelichting van de examencommissie om de nieuwe situatie te reflecteren. Klik vervolgens linksonder op Opslaan.

Controleer in een ververst adviesrapport of de aanpassing is doorgevoerd.

Hoe vraag ik een nieuw adviesrapport aan? 

Als de wijziging niet goed is doorgevoerd, bekijk dan in het achterliggende administratieve component of de wijziging goed is doorgevoerd

Ga in het menu links naar de knop Autorisatie uitzonderingen.

Vul bij Selectiecode Student in en vul bij Selectiegegevens het studentnummer in van de student waarvoor je een verzoekschrift hebt ingetrokken. Klik vervolgens op Zoeken. Selecteer vervolgens uit de lijst met zoekresultaten de aan te passen uitzondering.

Klik in dit menu rechtsonder op Historie corrigeren. Vervolgens klik je op Uitzondering maken.

Zoek hier naar het onderdeel dat je wil verwijderen. Klik vervolgens bij het juiste onderdeel op de min, hierboven omcirkeld. Klik vervolgens linksonder op OK. Klik daarna bij terugkeer naar het vorige scherm op Opslaan linksonder.

Controleer in een ververst adviesrapport of de aanpassing is doorgevoerd.

Hoe vraag ik een nieuw adviesrapport aan? 

Als de wijziging niet goed is doorgevoerd, bekijk dan in het achterliggende administratieve component of de wijziging goed is doorgevoerd.

Vervanging

Bij het vastleggen van het verzoekschrift is een studiedeel gewijzigd.

Als je bent ingelogd op uSis klik je op de tegel Menu, vervolgens klap je links het tabje Adviesrapport open en klik je op de optie Verzoekschrift Administratie.

Vervolgens zoek je naar het verzoekschrift dat je wil intrekken. Als je je zoektermen hebt ingevuld klik je op zoeken. Klik dan op het verzoekschrift dat je wil intrekken.

Controleer of de status van het verzoekschrift inderdaad is Goedgekeurd en of er Eenheden (EC) zijn toegekend op basis van dit verzoekschrift. In bovenstaand geval is er 5 EC toegekend. Klik op het plusje rechtsbovenin.

Verander in het dropdownmenu bij status nu de status naar Ingetrokken en verander onderin de toelichting van de examencommissie om de nieuwe situatie te reflecteren. Klik vervolgens linksonder op Opslaan.

Controleer in een ververst adviesrapport of de aanpassing is doorgevoerd.

Hoe vraag ik een nieuw adviesrapport aan? 

Als de wijziging niet goed is doorgevoerd, bekijk dan in het achterliggende administratieve component of de wijziging goed is doorgevoerd.

Klik links in onder het tabje Adviesrapport op de knop Studiedeelvervanging maken.

Zoek in dit menu naar het studiedeel waarvan je net het verzoekschrift hebt ingetrokken. Dit gaat het makkelijkst door het studentnummer bij ID in te vullen en op Zoeken te klikken. Kies vervolgens uit de zoekresultaten het studieprogramma waarop de vervanging van toepassing was.

Zoek hier naar de juiste vervanging, wanneer er meerdere rijen zijn kun je tussen de rijen wisselen met de hierboven met 1 aangegeven pijltjes. Als je bij de juiste vervanging bent klik je op de hierboven met 2 aangegeven min om de rij te verwijderen. Klik na het verwijderen op Opslaan, hierboven met 3 aangegeven.

Previous Artikel Waar kan ik een verzoekschrift beoordelen?
Next Artikel Hoe leg ik vervanging van een studiedeel handmatig vast?