Onderwijslogistiek en Studievoortgang

1. Inhoudsopgave en introductie handleiding tentamenvoorzieningen

Updated om

1.1 Inhoudsopgave handleiding tentamenvoorzieningen

1) Introductie handleiding tentamenvoorzieningen

   1.1 Inhoudsopgave handleiding tentamenvoorzieningen

   1.2 Introductie handleiding tentamenvoorzieningen

2) Wat ziet de student?

3) How to - studentendecanen

   3.1 De route naar het dossier functiebeperking

   3.2 Het dossier: overzicht

   3.3 Dossier status en functiebeperkingen

   3.4 Voorzieningen

   3.5 E-mailadressen en velden voor opmerkingen

4) How to - examencommissies/ambtelijk secretarissen/studieadviseurs

   4.1 De route naar het dossier functiebeperking

   4.2 Het dossier: overzicht

   4.3 Dossier status en functiebeperkingen

   4.4 Voorzieningen

   4.5 E-mailadressen en velden voor opmerkingen

5) How to - onderwijs- en tentamenbureau's

6) FAQ

Introductie handleiding tentamenvoorzieningen

In de verschillende documenten in deze folder vind je een uitleg van het systeem waarmee vanaf augustus 2024 aanvragen van tentamen- en onderwijsvoorzieningen afgehandeld worden.

In het kort werkt het nieuwe systeem als volgt: de student kan een of meerdere aanvragen voor een of meerdere onderwijs- en/of tentamenvoorzieningen indienen via uSis. Vervolgens krijgen de studentendecanen deze aanvra(a)g(en) binnen via uSis. Als de studentdecanen de aanvraag beoordeeld hebben kunnen zij, via een statuswijziging in het dossier van de student in uSis de aanvraag doorzetten naar de studieadviseur/ambtelijk secretaris/examencommissie, afhankelijk van wie bij de faculteit van desbetreffende student verantwoordelijk is voor het afhandelen van dergelijke aanvragen. De studieadviseur/ambtelijk secretaris/examencommissie (in deze handleiding omwille van de beknoptheid vaak aangeduid als examencommissie) kan als zij haar besluit genomen heeft dit ook uploaden in uSis en door middel van een statuswijziging het dossier afsluiten. Ten slotte kunnen de onderwijsbureaus query’s draaien waarbij de toegewezen voorzieningen per student uit het systeem kunnen rollen zodat zij de voorzieningen in de praktijk kunnen gaan faciliteren.

In de rest van deze handleiding zal worden uiteengezet hoe dit proces precies in elkaar zit, hoe de aanvraagformulieren en dossiers in uSis eruitzien en hoe de verschillende betrokken partijen hiermee dienen te werken. Hoofdstuk 2 van deze handleiding, 'Wat ziet de student?' laat zien hoe de student een aanvraag kan indienen via uSis en wat hierbij de verschillende keuzemogelijkheden van de student zijn. In hoofdstuk 3, 'How to - studentendecanen', wordt uitgelegd waar in uSis de studentendecanen de aanvragen van studenten kunnen vinden en hoe zij deze aanvraag vervolgens in behandeling kunnen nemen. In hoofdstuk 4 wordt hetzelfde gedaan, maar dan voor de examencommissies/ambtelijk secretarissen/studieadviseurs. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe de onderwijs- en tentamenbureaus een query kunnen draaien en de voor hen relevante informatie uit uSis kunnen halen. Hoofdstuk 6 bestaat uit een FAQ, hierin worden veelgestelde vragen beantwoord.

Hieronder vind je een schematisch overzicht van het hele aanvraagproces (via de link onderaan de volgende twee screenshots kom je bij het pdf-bestand waarin je het hele schema in één keer kunt bekijken). In dit schema zie je dat er sprake is van twee routes. Ten eerste is er de route tentamenverlenging, waarbij de aanvraag in haar geheel behandeld wordt door de studentendecaan en niet vervolgens nog langs de examencommissie moet. Deze route is alleen van toepassing op aanvragen van extra tijd voor tentamens. De tweede route is de route overige voorzieningen. Hierbij komt een aanvraag eerst langs de studentendecaan, die na een gesprek met de student een advies over de toe te kennen voorziening uitbrengt aan de examencommissie. De examencommissie maakt vervolgens het definitieve besluit over de toekenning van de voorziening.

Aanvraagproces (Visio-bestand)vsdx.vsdx - Visio Professional
Aanvraagproces (Visio-bestand)vsdx.vsdx - Visio Professional

Ten slotte vind je hieronder een link naar het Protocol 'Studeren met een functiebeperking':

Previous Artikel Hoe stel je een wachtlijst in voor een activiteit?
Next Artikel 2. Wat ziet de student?