Onderwijslogistiek en Studievoortgang

2. Wat ziet de student?

Updated om

De student kan een aanvraag voor een tentamen- of onderwijsvoorziening indienen via uSis. In de handleiding hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe de student dit kan doen. Het is uiteraard ook mogelijk om als faculteitslid samen met een student dit proces te doorlopen door samen achter een laptop te gaan zitten en de aanvraag gezamenlijk in te vullen en in te dienen.

Allereerst logt de student met diens account in op www.usis.leidenuniv.nl. Hieronder zie je een afbeelding van de startpagina van het studentportal. Rechtsonder bevindt zich de button 'Studeren met functiebeperking' (op de afbeelding hieronder rood omlijnd). Hier klikt de student op.

Intropagina and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Vervolgens komt de student in de aanvraagomgeving terecht. Hieronder vind je een voorbeeld van deze omgeving.

Overview Exam Facilities and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Via de button linksonder in het scherm (rood omcirkeld) kan de student een nieuwe aanvraag indienen. Al eerder ingediende aanvragen komen in het 'Overzicht bestaande aanvragen' (rood omlijnd) terecht. Via dit overzicht kan de student de status zien van eerder ingediende aanvragen.

Overview Exam Facilities and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Als de student op de button 'Nieuwe aanvraag indienen' heeft geklikt komt de student op een nieuwe pagina terecht. Hier kan de student uit een keuzemenu de relevante functiebeperking(en) selecteren. Bij twee keuzeopties, te weten 'Chronische ziekte, namelijk' en 'Anders, namelijk', staat er een icoontje (een wolk met enkele regels erin, op de afbeelding hieronder rood omlijnd) rechts naast de keuzeoptie. Hier kan de student op klikken om de functiebeperking nader toe te lichten.

Op deze pagina is ook een button met de tekst 'Opslaan' te vinden (op de afbeelding hieronder rood omcirkeld). De student kan hierop klikken als deze de aanvraag nog niet wil indienen maar in plaats daarvan later af wil maken. Als de student in de twee weken die volgen op het opslaan van de aanvraag de aanvraagpagina niet meer bezocht heeft krijgt deze een mailtje met de reminder dat er een nog niet ingediende aanvraag in de aanvraagomgeving klaar staat.

Inbox - t.j.bollemeijer@sea.leidenuniv.nl - Outlook

Als de student op het wolkje klikt komt er een tekstblok tevoorschijn (zie afbeelding hieronder). Hierin kan de student dan de functiebeperking nader toelichten, om vervolgens op de button met 'Doorgaan' (op de afbeelding hieronder rood omlijnd) te klikken .

Exam facilities and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Vervolgens moet de student een keuze maken tussen de twee types voorzieningen (extra tentamentijd en andere voorzieningen) die de student kan aanvragen. Zoals op de afbeelding hieronder te zien is, wordt de student hierbij duidelijk gemaakt dat in het geval dat deze én extra tentamentijd én een andere voorziening wil aanvragen, deze daartoe twee aanvragen zal moeten indienen.

Inbox - t.j.bollemeijer@sea.leidenuniv.nl - Outlook

In het geval dat de student kiest voor extra tentamentijd dient deze alleen een medische verklaring als bijlage toe te voegen aan de aanvraag. Dit kan de student doen door op de button 'Bijlage toevoegen' (op de afbeelding hieronder rood omlijnd en met een pijltje aangewezen) te klikken en het juiste document te selecteren.

Inbox - t.j.bollemeijer@sea.leidenuniv.nl - Outlook

Als de medische verklaring aan de aanvraag is toegevoegd kan de student de aanvraag indienen door op de button 'Indienen' te klikken (lichtgroene button links onderaan op de pagina, op de afbeelding hieronder rood omlijnd en met een pijltje aangewezen).

Exam facilities and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Als de student voor de optie 'andere voorzieningen' kiest moet deze niet alleen een medisch document uploaden, maar ook in een tekstblok aangeven welke voorzieningen deze aan wil vragen en het verzoek motiveren. Eigenlijk is het tekstje dat in onderstaande screenshot te zien is dus niet toereikend: er wordt hier wel opgesomd welke voorzieningen de student aan wil vragen, maar er ontbreekt een motivatie.

Exam facilities and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge
Exam facilities and 7 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Nadat de student in het tekstblok heeft aangegeven welke voorzieningen deze aanvraagt en de benodigde medische documentatie als bijlage aan de aanvraag heeft toegevoegd, kan deze op de groene 'Indienen' button drukken om de aanvraag in te dienen. De aanvraag komt dan bij de student in het overzicht ingediende aanvragen te staan (zie hierboven) en komt bij de studentendecaan binnen in uSis.

Exam facilities and 8 more pages - Work - Microsoft​ Edge
Previous Artikel 1. Inhoudsopgave en introductie handleiding tentamenvoorzieningen
Next Artikel 3. How to - studentendecanen