Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Leeswijzer handleiding (lees dit eerst)

Updated om

Dit artikel legt uit wat de twee procesvarianten zijn en hoe deze handleiding verder gestructureerd is.

Op dit moment worden er 2 procesvarianten ondersteund. We noemen deze varianten de lightvariant en de roostervariant. Het verschilt per faculteit welke variant er wordt gebruikt. En soms zijn er zelfs nog lichte verschillen over hoe verschillende faculteiten precies met eenzelfde variant omgaan. Veel stappen zijn hetzelfde ongeacht welke variant gebruikt wordt. In deze handleiding beschrijven we alle losse processtappen van beide varianten. Voor een lezer kan het daardoor onduidelijk zijn bij het lezen van een artikel of dit op zijn/haar situatie van toepassing is. Om dit duidelijk te maken hebben we het volgende bedacht:

  • Bij elk artikel is direct onder de titel opgenomen of dit artikel betrekking heeft op de lightvariant op de roostervariant of op beide varianten.
  • Er zijn 2 artikelen gemaakt waarin processchema's van respectievelijk de lightvariant en de roostervariant opgenomen zijn. Hier kan bekeken worden welke processtappen (en dus welke artikelen) van toepassing zijn op de betreffende variant.
Next Artikel Lightvariant