Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Studieprogramma aanmaken

Updated om

Artikel bestemd voor: Beide roostervarianten

Zodra met de heenwegkoppeling uSis - TermTime (of handmatig voor niet-universitair onderwijs) de vakken en het vakaanbod zijn aangemaakt, kan er gestart worden met het maken van de studieprogramma's.

Doel en nut van studieprogamma's

Studieprogramma's dienen 2 doelen in TermTime. Aan de ene kant zorgt het er voor dat studenten in MyTimetable vakken kunnen zoeken op basis van een studieprogramma. Een student kan op die manier bijvoorbeeld alle vakken opzoeken van de opleiding Bachelor Rechtsgeleerdheid Jaar 1.

De studieprogramma's in TermTime vervangen hiermee volledig de 'studiedeellijsten MyTimetable' die tot op heden in uSis werden vastgelegd.

Het tweede doel van het vastleggen van studieprogramma's is om conflicten te voorkomen. Vakken die door studenten van een bepaalde opleiding gevolgd moeten worden kunnen uiteraard niet op een zelfde tijdstip geroosterd worden. Dit zou voor een onstudeerbaar rooster zorgen. Door vakaanbod aan studieprogramma's te koppelen kan TermTime deze conflicten herkennen en voorkomen tijdens het roosteren.

Waar en hoe vast te leggen in TermTime?

Studieprogramma's worden vastlegd op het tabblad Studieprogramma's. In het Engels wordt hier de term courses gebruikt. Via deze link kom je bij de algemene handleidingen van de leverancier van TermTime waar in detail wordt uitgelegd hoe je studieprogramma's nieuw kunt aanmaken, kunt bewerken en verwijderen. De studieprogramma's kunnen handmatig worden aangemaakt of geëxporteerd door de key user van jouw faculteit vanuit de oude jaardatabase naar de nieuwe database. Zie ook het volgende hoofdstuk voor de conventies van de naam en de code van studieprogramma's. Na het maken van de studieprogramma's zelf kan er verder gegaan worden met het koppelen van vakaanbod aan de studieprogramma's.

Conventies naam en code van studieprogramma's

Om het gebruik van het studieprogramma voor roosteraars, maar vooral ook studenten begrijpelijk en overzichtelijk te houden, is afgesproken om voor alle opleidingen de naam van de studieprogramma op eenzelfde manier op te bouwen. De naam dient uit de volgende componenten te bestaan en moet in onderstaande volgorde opgebouwd zijn:

 • Afkorting van de faculteit (FdA, FdR, FGGA, FGW, FWN, FSW, LUMC)
 • Naam van de opleiding
 • Soort opleiding (Bachelor, Pre-Master, Master, Research Master, Minor, Advanced Master, Exchange, Honours)
 • Specialisatie (indien van toepassing)
 • Jaar (uitgeschreven als Jaar 1,2,3) (indien van toepassing

Een aantal voorbeelden volledig uitgeschreven:

 • FGW Archeologie Bachelor Jaar 2
 • FGW Midden-Oostenstudies Bachelor Arabisch Jaar 1
 • LUMC Geneeskunde Bachelor Jaar 1

De conventie voor de code bestaat uit dezelfde velden als die voor de naam worden gehanteerd. Alleen in dit geval zullen alle afzonderlijke woorden afgekort moeten worden om het niet te lang te laten worden. Een aantal voorbeelden:

 • FGW ARCH BA 2
 • FGW MOS BA ARAB 1
 • LUMC GNK BA 1

Overige verplichte vulling van velden

Naast het code en naam veld zijn er nog een aantal andere velden waar verplicht een bepaalde vulling gedaan moet worden. Het betreft de volgende velden:

 • 'Min en Max aantal credits' op 0 laten staan
 • 'Organisatie' vullen met de organisatie waar het studieprogramma onder valt
 • 'Medewerker eigenaar' vullen met de primaire roosterverantwoordelijke, dit is puur informatief voor collega's en bepaalt verder niet wie wat mag met dit studieprogramma


Previous Artikel Activiteit annuleren terwijl er nog studenten op staan ingeschreven
Next Artikel Vakaanbod koppelen aan studieprogramma