Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Roostervariant

Updated om

In de leeswijzer is toegelicht dat er op dit moment met 2 procesvarianten gewerkt wordt. In dit artikel is het processchema van de roostervariant opgenomen. Met de roostervariant bedoelen we dat in TermTime zelf het rooster ontstaat. We hebben dit proces in de onderstaande deelprocessen opgeknipt die je ook als hoofdstukken in deze handleiding terugvindt. Verder in dit artikel wordt per deelproces toegelicht welke stappen er exact gezet worden in het betreffende deelproces. Het exacte gebruik kan per faculteit wat verschillen. In deze handleiding worden alle stappen beschreven ongeacht of dat voor een specifieke faculteit van toepassing is. Let daar op bij het lezen van de verschillende artikelen.

Deelproces: Plannen in uSis

Het proces start bij het plannen van het onderwijs in uSis. Hieronder is het deel van de gehele procesplaat opgenomen waarin het plannen van het onderwijs in uSis aan bod komt. Het deelproces plannen in uSis bestaat uit de volgende stappen:

Deelproces: Roostervoorbereiding

Zodra het plannen van het onderwijs heeft plaatsgevonden in uSis kan er in Termtime verder gegaan worden met het voorbereiden van het roosterproces. Onderstaande plaat toont het deel van het processchema waarin de stappen van de roostervoorbereiding te zien zijn. Het betreft de volgende stappen:

Deelproces: Roosteren

Zodra de roostervoorbereiding is afgerond kan er gestart worden met het daadwerkelijk roosteren. Onderstaande plaat toont het deel van de procesplaat waarin de stappen in dit deelproces te zien zijn. Het betreft de volgende stappen:

  • Activiteiten roosteren zonder zaal
  • Grote zalenoverleg
  • Zaal toewijzen
  • Zaaltoewijzing controleren
  • Knelpunten oplossen
  • Wijzigingen doorgeven
  • Wijzigingen verwerken (incl. zaal)

Deelproces: Roosterpublicatie

Zodra het rooster compleet is kan dit gepubliceerd worden in de verschillende systemen. Onderstaande plaat laat het deel van de procesplaat zien waarin de stappen in dit deelproces te zien zijn. Het betreft de volgende stappen:

Previous Artikel Lightvariant
Next Artikel F.A.Q. TermTime