Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Activiteit kan niet worden gekloond - workaround

Updated om

Soms lukt het niet om een activiteit te klonen. De reden hiervoor is dat de naam van de activiteit voor het systeem te lang is (99 tekens of langer). Het is op korte termijn helaas niet mogelijk om dit veld uit te breiden.

Dit probleem kan worden omzeild door de naam van de activiteit in TermTime korter te maken. Dat kun je doen door bijvoorbeeld van een lang woord in de naam een afkorting te maken, of een minder relevant deel van de naam weg te laten. Het wijzigen van dit veld heeft geen impact op wat studenten of docenten zien in MyTimetable. Het veld met de naam t.b.v. publicatie (ofwel de omschrijving die in MyTimetable wordt weergegeven) hoeft namelijk niet afgekort te worden.

Om de activiteit te kunnen klonen moet de naam korter zijn dan 99 tekens. In Microsoft Word kun je, door de naam te kopiëren en te plakken, controleren hoe lang de naam is. Als je de tekst in Word hebt geselecteerd klik je linksonder op de woordenteller om het aantal tekens (inclusief spaties) te kunnen zien.

Is de naam van de activiteit korter dan 99 tekens en lukt het klonen toch niet? Dan horen wij dit graag (met daarbij een vermelding om welke activiteit het gaat) via [email protected].

 

Previous Artikel Activiteit verrijken (roostervariant)
Next Artikel Klonen van activiteiten t.b.v. Extra Tijd tentamens (USC/UFB)