Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Aanpassing manier toevoegen vakken

Updated om

De manier van vakken toevoegen is sinds 2023 veranderd. Als je handmatig een vak toevoegt, gebeurt dat nu op vakniveau in plaats van activiteitsniveau zoals voorheen.

In de oude situatie voegde je vakken toe op basis van bijvoorbeeld de werkgroep of het hoorcollege. Dat zag er dan zo uit:

Sinds 2023 voeg je vakken toe op basis van het Y-nummer. Hierin zitten alle werkgroepen en hoorcolleges die daaronder vallen. Dat ziet er zo uit:

Ook aan de rechterkant van je scherm zie je dit verschil terug:

Previous Artikel Extra informatie pop-up scherm activiteit
Next Artikel Rechten aanvragen voor docent- en/of studentroosters (voor key users)