Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Colocaties

Updated om

Dit artikel legt uit wat Colocaties zijn en hoe je ze aanmaakt. Colocaties maken het mogelijk om meerdere activiteiten in dezelfde ruimte te laten plaatsvinden op dezelfde dag en tijd, bijvoorbeeld wanneer twee werkgroepen in één zaal worden gegeven.

Voor een visuele introductie over Colocaties, zie onderstaande video.

Normaliter kunnen twee activiteiten niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte geroosterd worden. In sommige gevallen is dit echter wel gewenst, bijvoorbeeld wanneer meerdere werkgroepen tegelijk plaatsvinden in één ruimte, of wanneer een hoorcollege onderdeel is van meerdere vakken.

In dit soort gevallen kan je de betreffende activiteiten koppelen met een Colocatie. Dit maakt het mogelijk om ze te roosteren op dezelfde tijd in dezelfde ruimte. Overigens kan dit ook voor activiteiten die niet in dezelfde weken plaatsvinden, maar wel op een bepaalde dag en tijd in een specifieke ruimte geroosterd moeten worden

Een Colocatie aanmaken

Een Colocatie aanmaken doe je via de volgende stappen:

 1. Verrijk de gewenste activiteiten op zo'n manier dat als een van de volgende velden bepaald is, deze hetzelfde is voor alle activiteiten:
  1. Vaste ruimte
  2. Vaste dag
  3. Vaste tijd
 2. Selecteer de gewenste activiteiten in de tabel 'Activiteiten'
 3. Klik op 'Toevoegen aan bouwer'. De activiteiten worden toegevoegd aan de tabel 'Activiteitengroepbouwer' rechtsonderin.
 4. Selecteer de activiteiten nu in de tabel 'Activiteitengroepbouwer', klik 'Bouwen' (houdt ingedrukt) en selecteer 'Bouw Colocatie'
 5. De Colocatie is nu gemaakt en verschijnt in de tabel 'Activiteitsgroepen'

Roosteren met Colocaties

Wanneer je een activiteit roostert die onderdeel is van een Colocatie, worden alle activiteiten binnen die Colocatie tegelijk geroosterd. Het is dus niet mogelijk om één zo'n activiteit los te roosteren.

Als 'Zaal nog toewijzen' aangevinkt is bij de activiteiten in de Colocatie, wordt er geen zaal geroosterd. Als het vinkje niet aan staat, zullen alleen zalen beschikbaar zijn met een capaciteit die minstens zo groot is als de som van de capaciteiten van de individuele activiteiten. Een Colocatie van twee activiteiten met beide een grootte van 20, moet dus geroosterd worden in een zaal met een capaciteit van 40 of hoger.

Previous Artikel Volgorde
Next Artikel Op- en afbouwtijd