Onderwijslogistiek en Studievoortgang

TermTime - Topdesk LUMC koppeling

Updated om

Inleiding

We onderscheiden de heenweg koppeling van TermTime naar Topdesk LUMC en de terugweg koppeling van TopDesk LUMC naar TermTime

In de heenweg koppeling worden alleen de geroosterde (onderwijs)activiteiten naar Topdesk gestuurd. 

Incidentele boekingen worden in Topdesk vastgelegd en met de terugweg koppeling naar TermTime gestuurd.

De in Topdesk en in TermTime beschikbare ruimtes worden elke nacht gesynchroniseerd.

De berichten worden in de tussenlaag (bij InQdo) vertaald naar het juiste formaat.

Schematische weergave

In onderstaand schema worden de interacties tussen TermTime en Topdesk weergegeven

Heenweg koppeling van TermTime naar Topdesk LUMC

Wanneer een geroosterde (onderwijs)activiteit een LUMC ruimte gebruikt, dan wordt er een bericht voor Topdesk aangemaakt. Ook wanneer het een update van een boeking of een annulering van een boeking voor een onderwijsactiviteit betreft wordt er een bericht aangemaakt of om de status in Topdesk bij te werken of om de boeking in Topdesk te annuleren.

Terugweg koppeling van Topdesk LUMC naar TermTime

In Topdesk onderscheiden we 2 soorten boekingen:

- een medewerker van het servicepunt maakt de boeking 

- een gebruiker van het selfservice portal maakt de boeking

De door de medewerker ingevoerde boekingen zijn direct goedgekeurd, die vanuit het selfservice portal moeten nog goedgekeurd worden. Beide soorten boekingen worden doorgestuurd naar TermTime. Daarmee voorkomen we dubbele boekingen (bijvoorbeeld doordat er vanuit TermTime ook al een beroep op die ruimte is gedaan). Wordt de aanvraag toch afgekeurd dan wordt de boeking in Topdesk geannuleerd en wordt er een bericht naar TermTime gestuurd waardoor de boeking in TermTime verwijderd wordt.

Wanneer een boeking in Topdesk geannuleerd wordt die later alsnog door gaat dan wordt die aan TermTime gestuurd als nieuwe boeking.

Bij elke mogelijke mutatie (een nieuwe boeking, een bijgewerkte boeking of een verwijderde boeking, wordt er door Topdesk een uniform bericht met dezelfde velden aangemaakt en aan TermTime aangeboden.

Gegevens die uitgewisseld worden

Gegevens die via de mapping bij InQdo van TopDesk LUMC naar TermTime gaan.

Beschrijving beschrijving voorafgegaan door de vast tekst 'TD LUMC: '
Dag in de week
Starttijd
Duur duur in minuten
Weken
Medewerker eigenaar vullen met vaste waarde topdesklumc
Gebruiker overig bookingUser
Aantal personen
Ruimtes
Type boeking vullen met TLUMC

Gegevens die via de mapping bij InQdo van TermTime naar TopDesk LUMC gaan.

requester
id sleutel van aanvrager Vaste waarde
Voor PRD: 4bfe9d24-870a-49f4-99a9-283d18eebf8d
operatorGroup
id sleutel van behandelaarsgroep Vaste waarden voor beide omgevingen:
77b375aa-af98-499d-bbf3-a42b941c5be4
optionalFields1
text1 vrije tekst tabblad 1 id gevolgd door een streepje en gevolgd door rooms[id], voorbeeld 54-1-1003
Voor databases UL2324 en later geldt dat de volgende code aangehouden moet worden:
[AFKORTING DATABASE] gevolgd door een streepje gevolgd door id gevolgd door een streepje en gevolgd door rooms[id], voorbeeld UL2324-54-1-1003
briefDescription beschrijving Vaste tekst 'OW: ' gevolgd door veld description uit het CDM
numberOfPersons aantal personen numberOfPersons
plannedStartDate start datum en tijd van boeking startDate+startTime
plannedEndDate eind datum en tijd van boeking endDate+endTime
reservedFacilities
location
id}] Topdesk id in configuratiedatabase opzoeken waarbij number uit configuratiedatabase overeen komt met rooms[id] uit het CDM bericht

Voorbeelden van een boeking in Topdesk en in TermTime die gesynchroniseerd zijn

De boeking in Topdesk, let op dit is dus een boeking op onderwijs in TermTime die aan Topdesk LUMC gestuurd wordt. (in activiteiten)

 

In Topdesk ziet het er zo uit: je ziet dat er OW: voor de naam tbv publicatie gezet wordt. De informatie staat in Topdesk over 3 tabbladen verspreid.

Omgekeerd worden boekingen uit Topdesk in TermTime weggeschreven (in boekingen)

Previous Artikel Controleren
Next Artikel Conflicten