Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Activiteit verrijken (roostervariant)

Updated om

Voordat je kunt beginnen met het roosteren van activiteiten, zul je eerst de nodige activiteiten gaan verrijken. Hieronder kun je wat meer informatie vinden over de verschillende velden in het 'Bewerk activiteit'-scherm.

 

Gevuld o.b.v. uSis, niet zelf aan te passen

 • Activiteitengroepscode: dit is een samenstelling van de Y-code, werkvormcode, collegejaar, sessie en groepsnummer uit uSis
 • Vinkje zaal nog toewijzen: dit staat standaard aangevinkt voor FdA, FSW, FWN, FGW en FGGA. Als het UFB de zalen gaat toewijzen kunnen zij hieraan zien waar nog zalen moeten worden toegewezen en zetten zij de vinkjes vervolgens uit. Het staat standaard uitgevinkt voor FdR en LUMC, aangezien zij zelf zalen toewijzen. 
 • Aangevraagde capaciteit lokaal uSis: gevuld o.b.v. veld in uSis ‘Aangevraagde capaciteit lokaal’
 • Inschrijfcapaciteit uSis: gevuld o.b.v. veld in uSis ‘Inschrijvingscapaciteit’
 • Studiegidsnummer deelvak: gevuld met werkvormcode van het vak
 • Groepsnummer uSis: gevuld o.b.v. veld in uSis ‘Deelactiviteit’
 • Bundelcode: gevuld o.b.v. samenstelling van gebundelde vakken

Gevuld o.b.v. uSis, wel zelf aan te passen:

 • Naam t.b.v. publicatie: samenstelling van naam vak in uSis, werkvorm en groepsnummer. Dit is de naam die wordt gepubliceerd in MyTimetable
 • Duur (standaardwaarde 1:45, tentamen 3:00)
 • Activiteitstype: gevuld o.b.v. veld ’Onderdeel’. in uSis. Er staan minder activiteitstypes in TermTime, daarom worden sommige types samengevoegd
 • Weken waarin de activiteit plaatsvindt: gevuld o.b.v. veld in uSis ‘Sessie’ (S1, S2 of HS)
 • Voorkeurstarttijden: standaardwaarde o.b.v. afgesproken dagindeling
 • Geplande grootte: gevuld o.b.v. veld in uSis ‘Aangevraagde capaciteit lokaal’
 • Ruimtepoule: gevuld o.b.v. faculteit
 • Campus: gevuld o.b.v. veld in uSis ‘Campus’ en faculteit

Niet gevuld vanuit uSis, moeten zelf worden toegevoegd:

 • Medewerker

Niet gevuld vanuit uSis, mogen zelf worden toegevoegd:

 • Dagsjabloon
 • Slotgroep
 • Vaste ruimte
 • Geschiktheden
 • Gebouw
 • Aanvullende zaalinformatie: het is hier mogelijk om extra informatie toe te voegen die gericht is aan studenten. Dit veld wordt weergegeven in MyTimetable.

Let op: we raden je aan het veld 'Vaste ruimte' alléén bij uitzondering in te vullen, bijvoorbeeld als er maar 1 zaal passend is voor de activiteit in kwestie. In de meeste gevallen kan op basis van alle andere ingevulde velden (vaste tijd/dag, activiteitstype, geplande grootte, geschiktheden, zalenpool, etc.) tijdens de zaaltoewijzingsfase een passende zaal worden toegewezen.

Previous Artikel Activiteit verrijken (light variant)
Next Artikel Activiteit kan niet worden gekloond - workaround