Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Extra informatie pop-up scherm activiteit

Updated om

Er is extra informatie bijgekomen in het pop-up scherm van de activiteiten. Het betreft het ID nummer vanuit TermTime, het aantal personen en aanvullende zaalinformatie voor studenten.

  • ID. Dit nummer is overgenomen vanuit TermTime om de communicatie over activiteiten tussen docenten en roosteraars makkelijker te maken.
  • Aantal personen. Dit getal is ook overgenomen vanuit TermTime en is ter info voor gebruikers van MyTimetable.
  • Aanvullende zaalinformatie. Dit veld wordt in TermTime gevuld om studenten extra informatie te geven over de zaal waarin de activiteit plaatsvindt, bijvoorbeeld als het om een externe locatie gaat.
Previous Artikel Studentrooster inzien door coördinators
Next Artikel Aanpassing manier toevoegen vakken