Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Filteren

Updated om

Om alleen de inhoud te zien te krijgen die voor jou relevant is kun je gebruikmaken van filters. Deze functionaliteit werkt op bijna alle pagina's van TermTime. In dit artikel gebruik ik de Activiteitenpagina als voorbeeld.

Je kunt zowel filters buiten de tabel als binnen de tabel toepassen. Aan de linkerkant van je scherm kun je bijvoorbeeld filteren op organisaties, studieprogramma's en/of vakaanbod.

Operators

Ook in de tabel kun je per kolom een filtering toepassen. Je kunt uiteraard filteren op bepaalde termen. Ook kun je gebruikmaken van zogenaamde 'operators', om je te helpen een meer specifieke filtering toe te passen. Deze operators kun je in de tabel hieronder terugvinden.

Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
Geen Toon rijen waar de ingevoerde tekst wordt weergegeven 'Mentoraat' in Naam van de activiteit Activiteiten met de naam 'Studentmentoraat bijeenkomst 1' en 'Mentoraat - Hoorcollege 101' worden getoond
Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
! Toon rijen waar de ingevoerde tekst wordt weergegeven niet '!Mentoraat' in Naam van de activiteit Activiteiten met de naam 'Studentmentoraat bijeenkomst 1' en 'Mentoraat - Hoorcollege 101' worden uit de resultaten gefilterd
Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
= Toon rijen waar de ingevoerde tekst exact overeenkomt met de veldwaarde '=2030' in Activiteits-ID Activiteits-ID '2030' wordt getoond, maar niet '30200' of '12030', enzovoort
Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
> Toon rijen waar de veldwaarde groter is dan de opgegeven waarde (alleen bruikbaar voor kolommen met uitsluitend getallen) '>100' in Geplande grootte van de activiteit Activiteiten met een grootte hoger dan 100 worden getoond
Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
< Toon rijen waar de veldwaarde kleiner is dan de opgegeven waarde (alleen bruikbaar voor kolommen met uitsluitend getallen)
'<100' in Geplande grootte van de activiteit Activiteiten met een grootte lager dan 100 worden getoond
Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
NULL Toon rijen waar het veld leeg is 'NULL' in Medewerker van de activiteit Activiteiten waar geen medewerkers zijn toegewezen worden getoond
Operator Beschrijving Voorbeeld filtering Voorbeeld resultaat
!NULL Toon rijen waar het veld niet leeg is '!NULL' in Medewerker van de activiteit Activiteiten waar wel medewerkers zijn toegewezen worden getoond
Previous Artikel Export maken
Next Artikel Tabellen en tabelprofielen