Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Termtime account en rechten aanvragen

Updated om

Dit artikel legt uit hoe key users een termtime account en/of aanvullende rechten kunnen aanvragen bij FB SOZ. Niet-key users zelf kunnen dit niet aanvragen.

Key users kunnen aan [email protected] vragen om een Termtime account voor medewerkers. Ook kunnen aanvullende rechten voor bijvoorbeeld zaalboekingen aangevraagd worden. Onderstaande flowchart geeft aan welke stappen er doorlopen moeten worden.

Training

Alleen als de gebruiker activiteiten moet verrijken en/of roosteren, is een training vereist.

  • Heeft de medewerker een officiële training gevolgd (georganiseerd) door project TermTime of FB Roosteren? Dan krijgt de medewerker toegang tot TermTime.
  • Heeft de medewerker geen officiële training gevolgd of is de training al een halfjaar of langer geleden en heeft de medewerker in de tussentijd geen gebruik gemaakt van TermTime? Dan kan de medewerker intern door de faculteit worden getraind en zal er voor toegang tot TermTime door FB eerst een korte toets worden afgenomen. 

Als de gebruiker alleen incidentele boekingen hoeft te doen, is er géén training nodig. De key user staat dan garant voor de gebruiker en diens kennis en gebruik van de functionaliteit.

Specifieke rechten aanvragen

Om rechten aan te vragen, kies in het formulier hieronder wat de gebruiker zoal moet doen, en klik vervolgens op de 'Selectie kopiëren' knop. Plak vervolgens je selectie in een mail naar [email protected].

Document
Activiteiten verrijken (vaste dag/tijd, geplande groot, vaste zaal)
Activiteiten klonen
Colocaties maken
Activiteiten roosteren
Studieprogramma's beheren en/of vakken koppelen aan studieprogramma's
Studentgroepen aanmaken en toewijzen
Exports maken
Eigen zalen beheren

Let op: sinds 20 februari 2024 is de functionaliteit Room users in gebruik. Hierdoor is het nodig om bij een accountaanvraag te vermelden als nieuwe gebruikers zalen moeten kunnen toewijzen en om welke zalen dit gaat. Het volstaat eventueel om het als volgt te vermelden: "De nieuwe gebruiker moet dezelfde room user rechten krijgen als [bestaande gebruiker die al room user is]". 

Indien de nieuwe gebruiker geen zalen hoeft toe te wijzen hoeft dit ook niet vermeld te worden. 

Doorloop- en reactietijd

Functioneel beheer streeft ernaar om de volgende doorloop- en reactietijden aan te houden:

  • Aanmaken account trainingsomgeving na aanvraag: maximaal 3 werkdagen
  • Inplannen toets na aanvraag: maximaal 10 werkdagen
  • Aanmaken account productie: maximaal 1 werkdag
Previous Artikel Incidentele boekingen
Next Artikel Key users en hun verantwoordelijkheden