Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Labels/Tags

Updated om

Labels (op sommige plekken aangeduid als 'Tags') zijn een manier om activiteiten te categorisen in Termtime. Ze kunnen worden toegewezen aan activiteiten, en vervolgens kan er op labels gefilterd worden.

Labels in TermTime zijn te bereiken via het labelachtige icoontje rechtsonderin van de tabel 'Activiteiten', de tabel 'Studieprogramma's', en de tabel 'Studentgroepen'. Als hier op wordt geklikt verschijnt onderstaand overzicht, waarin een lijst met alle beschikbare labels te vinden is. Ook wordt hier aangegeven welke labels actief. zijn.

Filteren met labels

Door te dubbelklikken op een label in de 'Label lijst', wordt het label actief. In de tabel worden dan alleen de activiteiten/studieprogramma's/studentgroepen getoond die alle labels hebben die actief zijn. Als je dus meerdere labels actief maakt en een activiteit heeft maar één van die labels, wordt het niet getoond.

Als er een label actief is, verschijnt het paarse label icoontje ook bovenaan de tabel. Dit is vergelijkbaar met de rode trechter van filters: door op dit icoontje te klikken worden alle actieve labels weer inactief.

Onder aan de label lijst is het mogelijk om nieuwe labels aan te maken, labels te bewerken en labels te verwijderen. Hiervoor zijn een aantal regels:

  • Maak alleen labels aan als het noodzakelijk is, zo voorkom je dat de label lijst te lang is. Net als met tabelprofielen kan je er echter voor kiezen een label alleen zichtbaar te maken voor je eigen account in plaats van het voor iedereen zichtbaar maken.
  • Labelnamen moeten beginnen met de afkorting van je faculteit (bijvoorbeeld FGW, FWN, etc.)
  • Labels die beginnen met 'MyTimetable' mogen niet verwijderd worden

Labels aanmaken en bewerken

Wanneer je op 'nieuw' klikt, wordt een nieuwe label aangemaakt met als naam 'New tag -' gevolgd door enkele willekeurige karakters. Selecteer dit label en klik bewerken. Hier kan je de naam, het bereik (voor jezelf zichtbaar of voor iedereen zichtbaar) en de kleur aanpassen. Klik vervolgens op 'Opslaan' om je wijzigingen op te slaan.

Labels toewijzen

Om labels toe te wijzen aan activiteiten, studieprogramma's of studentgroepen, selecteer je eerst de gewenste items en klik je vervolgens op '+/- label'. In het venster dat verschijnt kunnen tags toegevoegd en verwijderd worden. Klik 'Indienen' om je wijzigingen op te slaan.

Previous Artikel Key users en hun verantwoordelijkheden
Next Artikel Room users