Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Wijzigingen in roostervoorbereiding

Updated om

Artikel bestemd voor: Beide roostervarianten

In dit artikel is beschreven hoe de roostervoorbereiding gedaan wordt in uSis. Als er na de initiele roostervoorbereiding toch nog wijzigingen nodig zijn dan is dit mogelijk. Het verschilt per soort wijziging of de eerste actie in uSis of in TermTime gedaan moet worden. Dit artikel beschrijft per soort wijziging hoe er gehandeld moet worden.

Extra activiteit of vakaanbod plannen

Ook in het geval dat er meer activiteiten nodig zijn is uSis leidend. Denk bijvoorbeeld aan een extra werkgroep die nodig is of een extra herkansing van een tentamen. De werkwijze is om deze eerst in uSis aan te maken. De koppeling zal deze vervolgens bijmaken in TermTime.

Ook als er het vak een 2e keer aangeboden gaat worden in het collegejaar start dit in uSis door het Y-vak nog een keer in te plannen in de interfaceperiode.

Activiteit of vak gaat niet door

Mocht een activiteit toch niet door gaan, dan is TermTime leidend. Bijvoorbeeld als er te veel werkgroepen zijn gepland. Het verwijderen in uSis van de activiteit zal geen effect hebben op wat er in TermTime staat. De werkwijze is hier dat de activiteit in TermTime verwijderd wordt. De status van de activiteit zal vervolgens door de retourkoppeling aangepast worden naar geannuleerd.

Als er al studenten op de activiteit zijn ingeschreven dan zal de retourkoppeling de activiteit niet op geannuleerd, maar op gestopt zetten. Vervolgens kunnen de studenten in uSis uitgeschreven of verplaatst worden naar een andere activiteit.

Soms moet de activiteit van gestopt op geannuleerd gezet worden terwijl er nog studenten op staan ingeschreven. Lees hier onder welke voorwaarde dat mag en hoe je dat dan doet in uSis.

Mocht het hele vak toch niet door gaan dan kunnen de bovenstaande stappen voor het verwijderen van activiteiten gevolgd worden. Als alle activiteiten verwijderd zijn dan kan de roosteraar in TermTime het vakaanbod (en indien dit het laatste vakaanbod was) en het vak handmatig verwijderen. Daarna kan in uSis het Y-vak ook uit de interfaceperiode verwijderd worden.  

Vak en/of activiteit gaat nog wel door, maar hoeft toch niet in TermTime geroosterd te worden

Als ten onrechte het vinkje in studierooster aan is gevinkt dan zijn er dus ook onterecht vakken, aanbod en activiteiten in TermTime aangemaakt. Als je deze wilt verwijderen uit TermTime, omdat deze niet geroosterd hoeven te worden dan ga je als volgt te werk (doe dit in de volgorde die hieronder staat):

  1. Vink bij het vak of de activiteit (afhankelijk van of je het hele vak niet wilt roosteren in TermTime of alleen een bepaalde activiteit niet) het vinkje 'In Studierooster' in uSis uit.
  2. Vanaf nu zal de koppeling met dit vak en/of activiteit niets meer doen
  3. Vervolgens kun je in TermTime de te veel aangemaakte activiteiten en de eventueel te veel aangemaakte aanbod en vakken met de hand verwijderen.

Geannuleerde of gestopte activiteit gaat toch weer door

Als een activiteit de status gestopt of geannuleerd heeft (omdat deze in TermTime is verwijderd), maar de activiteit gaat toch wel door, dan kan deze weer geactiveerd worden. Hiervoor moet bij de geannuleerde of gestopte activiteit de status terug aangepast worden naar Actief. De heenwegkoppeling zal de activiteit dan weer opnieuw aanmaken in TermTime, waarna deze alsnog geroosterd kan worden.

Previous Artikel Koppeling uSis - TermTime
Next Artikel Activiteit annuleren terwijl er nog studenten op staan ingeschreven