Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Plannen in uSis

Updated om

Artikel bestemd voor: Beide roostervarianten

uSis is het bronsysteem voor cursusinformatie. Deze informatie gaat via koppelingen automatisch naar afnemende systemen zoals Brightspace en TermTime. In het roosterproces is uSis daarnaast ook leidend ten aanzien van het plannen van het onderwijs. Met het plannen bedoelen we dat vastgelegd wordt in welk collegejaar en semester onderwijs wordt aangeboden en hoe vaak de verschillende activiteiten parallel aan elkaar worden aangeboden (bijv.: hoeveel werkgroepen zijn er?). Voor FFB'ers is de term plannen soms wat verwarrend. In uSis wordt dit namelijk gedaan in het scherm studierooster beheren. FFB'ers gebruiken dus vaak de term 'roosteren' voor wat we hier plannen noemen.

Basisgegevens vastleggen

Het proces start in uSis in de studiegids. Daar worden de volgende gegevens vastgelegd per vak.

  • Basisinformatie van vakken (studiegidscode, naam, organisatie, campus, etc)
  • Basisinformatie van deelvakken (studiegidscode, naam, organisatie, type onderwijs, etc)
  • Samenstelling van vakken (uit welke deelvakken bestaat een vak)

In de studiegids kan ook het vinkje 'In studierooster' al ingesteld worden. Voordeel is dat bij het inplannen dit vinkje dan automatisch al goed staat. Als een vak nooit geroosterd hoeft te worden in TermTime dan kan bij het Y-vak die vinkje uitgezet worden. Als de activiteiten van een specifiek deelvak nooit geroosterd hoeven te worden in TermTime dan kan bij het betreffende deelvak het vinkje uitgezet worden.

Plannen van vakken en deelvakken

Als de vakken in de studiegids zijn vastgelegd kunnen deze gepland gaan worden. Dit wordt gedaan in het scherm 'studierooster beheren'. De volgende informatie moet vastgelegd worden:

  • Wanneer wordt het vak aangeboden? (collegejaar en semester, dit is de interfaceperiode en het veld sessie)
  • Wanneer en hoe vaak worden deelvakken aangeboden? (bijvoorbeeld: hoeveel werkgroepen en hoeveel pogingen voor het tentamen. Hier ook collegejaar, alleen dan in de reguliere volgperiode, en semester. Verder aangevuld met de code van de deelactiviteit, bijv 101 bij een werkgroep en 901 bij een hertentamen)
  • De omvang van de deelactiviteiten (inschrijfcapaciteit en aangevraagde capaciteit lokaal)

Welke gegevens gaan mee naar TermTime?

In het artikel waarin de heenwegkoppeling wordt beschreven is vastgelegd welke gegevens precies mee gaan naar TermTime.

Bulkinvoer

Het invoeren van de gegevens in het scherm studiegids en het scherm studierooster beheren kunnen beide gedaan worden in bulk. Hiervoor moet men gebruik maken van Excel2CI. FB SOZ heeft handleidingen opgesteld over hoe de Excel2CI gebruikt moet worden. Dit is een algemene handleiding die zowel voor Brightspace als voor TermTime gebruikt kan worden.

Wijzigingen nodig?

Indien er na het initieel voorbereiden van de roostering in uSis toch nog wijzigingen nodig zijn dan is het belangrijk dat de acties in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Lees in dit artikel hoe bij de verschillende soorten wijzigingen gehandeld moet worden.

Previous Artikel F.A.Q. MyTimetable for staff
Next Artikel Koppeling uSis - TermTime