Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Foutenrapportages

Updated om

Op het tabblad 'Foutenrapportages' in Termtime staat een overzicht van alle botsingen van geroosterde activiteiten. Deze botsingen ontstaan wanneer je handmatig roostert op een tijd die (volgens Termtime) een botsing veroorzakt. Op het tabblad 'Foutenrapportages' kan je deze botsingen controleren en, indien de botsing niet problematisch wordt geacht, accepteren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Bij het verrijken van activiteiten geef je aan hoe je wilt dat een activiteit ingeroosterd wordt, bijvoorbeeld met een vaste dag en geplande grootte. Bij het automatisch roosteren wordt hier rekening mee gehouden, en de activiteit wordt niet ingeroosterd als er geen moment is dat aan alle vereisten voldoet. Via handmatig roosteren kan de activiteit alsnog geplaatst worden, maar hiermee loop je wel het risico dat er ergens een botsing wordt veroorzaakt: de geroosterde dag is niet meer hetzelfde als de vaste dag, of de docent is op dat moment al ingeroosterd. Veel van dit soort botsingen zijn terug te vinden bij de foutenrapportages.

Op het tabblad 'Foutenrapportages' kan per organisatie een foutenrapportage bekeken worden. Selecteer je organisatie in het paneel links van de pagina en klik op de knop 'Bijwerken pagina'. Op het tab 'Overzicht' vind je statistieken van hoeveel botsingen er zijn per categorie, zoals 'Ruimtebotsingen', 'Studentgroep botsingen', enzovoorts. Het tabje 'Activiteitsproblemen' geeft aan welke activiteit welke botsing(en) heeft. Als dit nog niet genoeg duidelijkheid over de botsing geeft, kunnen de andere tabjes meer informatie geven.

Hoewel de foutenrapportages aangeven welke activiteiten botsingen veroorzaken, is het over het algemeen niet mogelijk deze botsingen op te lossen op het tabblad zelf. Als je een problematische botsing vindt, moet je het oplossen door de activiteit op het Roostertabblad aan te passen en opnieuw te roosteren.

Activiteitsproblemen

Het tabje 'Activiteitsproblemen' laat per week een overzicht zien van alle activiteiten waar problemen mee zijn. Onderaan het scherm kan de week geselecteerd worden. De kolommen geven aan wat het probleem is. Aan de hand hiervan kan je een ander tabje selecteerd voor meer informatie. De mogelijkheden zijn:

  • Ruimtebotsing: de activiteit vindt plaats op een tijd en locatie waar ook een andere activiteit al plaatsvindt. Meer informatie is te vinden op het tab 'Ruimtebotsingen'. De kolom Ruimte Actn geeft aan welke activiteiten een ruimtebotsing hebben met deze activiteit.
  • Medewerker botsing: de medewerker van deze activiteit is al ingeroosterd op hetzelfde moment. Meer informatie is te vinden bij 'Medewerker botsingen'. De kolom Medewerker Actn geeft aan bij welke andere activiteit(en) de medewerker ingeroosterd is.
  • Groepsbotsing: de groep toegewezen aan de activiteit is op hetzelfde moment ingeroosterd via een andere activiteit. Meer informatie is te vinden bij 'Studengroep botsingen'. De kolom Groep Actn geeft aan om welke groep het gaat en wat het ID is van de botsende activiteit(en). Alle botsende activiteiten zijn in deze tabel terug te vinden. Klik hier voor meer informatie over groepen.
  • Botsing Ruimteboeking: er is een fout bij de ruimteboeking van deze activiteit, bijvoorbeeld omdat de ruimte niet beschikbaar is op het moment dat de activiteit ingeroosterd is. Meer informatie is te vinden bij 'Ruimteboeking botsingen'.
  • Volgorde problemen:  de activiteit is niet in de juiste volgorde ten opzicht van andere activiteiten binnen hetzelfde vakaanbod. Klik hier voor meer informatie over volgorde.
  • Sjabloon: de activiteit is niet ingeroosterd volgens het sjabloon dat er aan is toegewezen.
  • Grootte: de activiteit is in ingeroosterd in een ruimte die te klein is. Meer informatie is te vinden op het tab 'Capaciteitsfouten'.
  • Geschiktheden: de activiteit is ingeroosterd in een ruimte die niet aan de geschiktheden van de activiteit voldoet.

Bij deze opties staat er een 'Y' als de activiteit op dat punt een botsing heeft.

Medewerker botsingen

Op het tabje 'Medewerker botsingen' zie je een lijst van medewerkers die meerdere keren staan ingeroosterd op hetzelfde moment. Je ziet om welke activiteiten het gaat, wanneer de botsing plaatsvindt, en wie de botsing heeft gecreëerd. In sommige gevallen zal de botsing problematisch zijn, en moeten één of meer activiteiten opnieuw ingeroosterd worden om het probleem te verhelpen.

Soms vormt de botsing echter geen probleem. In dat geval kan je de botsing selecteren en op de knop 'Accepteren' klikken. Je kan dan een reden invoeren waarom de botsing zo mag blijven staan. Op deze manier kunnen andere roosteraars ook zien dat die botsing geen verdere aandacht nodig heeft.

Ruimtebotsingen

Op het tabje 'Ruimtebotsingen' zie je een lijst van ruimtes waarin meerdere activiteiten tegelijk staan ingeroosterd. Je ziet om welke activiteiten het gaat, wanneer de botsing plaatsvindt, en wie de botsing heeft gecreëerd. In sommige gevallen zal de botsing problematisch zijn, en moeten één of meer activiteiten opnieuw ingeroosterd worden om het probleem te verhelpen.

Soms vormt de botsing echter geen probleem. In dat geval kan je de botsing selecteren en op de knop 'Accepteren' klikken. Je kan dan een reden invoeren waarom de botsing zo mag blijven staan. Op deze manier kunnen andere roosteraars ook zien dat die botsing geen verdere aandacht nodig heeft.

Studentgroep botsingen

Op het tabje 'Ruimtebotsingen' zie je een lijst van studentgroepen die meerdere keren zijn ingeroosterd op hetzelfde moment. Je ziet om welke activiteiten het gaat, wanneer de botsing plaatsvindt, en wie de botsing heeft gecreëerd. In bovenste tabel staan de botsingen per groep, in de onderste per activiteit. Daardoor zie je in de onderste tabel meer resultaten, omdat er per groepsbotsing meerdere activiteiten gemoeid zijn. In sommige gevallen zal de botsing problematisch zijn, en moeten één of meer activiteiten opnieuw ingeroosterd worden om het probleem te verhelpen.

Soms vormt de botsing echter geen probleem. In dat geval kan je de botsing selecteren en op de knop 'Accepteren' klikken. Je kan dan een reden invoeren waarom de botsing zo mag blijven staan. Op deze manier kunnen andere roosteraars ook zien dat die botsing geen verdere aandacht nodig heeft.

Capaciteitsfouten

Op het tabje 'Capaciteitsfouten' kan je activiteiten zien die geroosterd zijn in zalen de kleiner zijn dan de geplande grootte. Het is goed om deze botsingen te controleren, maar in sommige gevallen zal de botsing niet problematisch zijn. Virtuele zalen en externe ruimtes hebben bijvoorbeeld een capaciteit van 0, maar het is dan geen probleem als de geplande grootte groter is. Voor andere botsingen kan het echter wel een probleem vormen.

Botsingen op deze pagina kunnen niet 'geaccepteerd' worden zoals op sommige andere tabjes. Door de activiteiten opnieuw te roosteren in een zaal met voldoende capaciteit zullen ze uit het rapport verdwijnen. Als de botsing niet problematisch is, hoeft er niks gedaan te worden.

Ruimteboeking botsingen

Op het tabje 'Ruimteboeking botsingen' kan ruimtes zien waarvoor op een bepaald moment een ruimteboeking botsing geldt. Botsingen op deze pagina kunnen niet 'geaccepteerd' worden zoals op sommige andere tabjes.

Previous Artikel Virtuele zalen roosteren
Next Artikel Ontbrekende zaal in TermTime aanvragen