Onderwijslogistiek en Studievoortgang

Vakaanbod koppelen aan studieprogramma

Updated om

Artikel bestemd voor: Beide roostervarianten

Nadat de studieprogramma's gemaakt zijn (zie handleiding hier) en via de heenwegkoppeling uSis - TermTime (of handmatig) de vakken en het vakaanbod zijn aangemaakt, kan er gestart worden met het koppelen van het vakaanbod aan de studieprogramma's.

We hebben het hier bewust over vakaanbod. Je zou ook kunnen denken dat er vakken aan studieprogramma's gekoppeld worden, maar in TermTime werkt het zo dat vakaanbod (dus het voorkomen van een vak op een bepaald moment in de tijd) aan een studieprogramma gekoppeld wordt. Denk er daarom ook aan dat als een vak 2 keer per jaar wordt aangeboden dat beide vakaanbiedingen gekoppeld worden aan het desbetreffende studieprogramma.

Waar en hoe koppel je vakaanbod aan studieprogramma's?

Het koppelen van vakaanbod vindt, net zoals het maken van de studieprogramma's zelf, op het tabblad Studieprogramma's plaats. Via deze link kom je bij de algemene handleidingen van de leverancier van TermTime waar in detail wordt uitgelegd hoe je vakaanbod aan studieprogramma's kunt koppelen of weer kunt ontkoppelen. Let er daarbij op dat in het Engels hier de term 'Module offer' wordt gehanteerd voor Vakaanbod.

Previous Artikel Studieprogramma aanmaken
Next Artikel Activiteit verrijken (light variant)